Vägg


Väggisolering – Inre isolering, yttre isolering:

Förutom vid nybyggnation kan det vara läge att fundera över väggisolering när man byter fönster eller renoverar fasaden.
Genom väggisoleringen sänks uppvärmningskostnaderna under vintern och under sommarn skyddar den mot värmen.

En yttre isolering har fördelen att väggisoleringens tjocklek inte begränsas och att köldbryggor kan undvikas. Om fasaden inte ska bytas är det läge att fundera på en inre isolering.
ISOCELL tillhandahåller lämplig fasadduk och vindtätning som komplement till din väggisolering. Tack vare oss är det möjligt att skapa vindtäta fasader för att undvika skador på byggnaden.