Header PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ
Celulóza

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ

Novinový papír potře-buje mnohem méně energie než ostatní suroviny k tomu, aby mohl sloužit jako izo-lační hmota. Jako ta-kový je součástí fasci-nujícího přirozeného koloběhu, jehož výsled-kem je při každé me-tamorfóze nový samo-statný produkt

Ve srovnání s ostatními izolačními hmotami je spotřeba primární energie podstatně nižší. U skelné vlny činí pouze 30% a u polystyrenu (styroporu) pouze 15%. Již po desetiletí snižuje celulózová izolace firmy Isocell emise CO2 a šetří náklady na vytápění. A to nejlepší: pokud nastane problém s likvidací velkého množství stavebního materiálu, nalézá celulóza firmy Isocell další skvělé využití, lze z ní totiž vyrobit rostlinné hnojivo! Zuhelnatěním (pyrolýzou) vznikne půdní pomocná látka, kterou již využívali indiáni v amazonské oblasti před 7000 lety. 

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ 1
PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ 2
Věděli jste, že...
Kyselina boritá, která plní v celulóze funkci přírodního zpožďovače hoření, je v celé EU hnojivem schváleným pro biologické zemědělství.
A: Při výrobě celulózy Isocell se používá výhradně ekologický proud.

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 1

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ 1

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST 1

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY 1

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY 1

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY 1

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY