Header PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ
Celulóza

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ

Celulóza se zafouká-vá, nepěchuje. Žád-né nošení materiálu, žádné odřezky. Jeden a ten samý výrobek pro podlahu, stěnu a strop a pro jakoukoliv tloušťku izolace. To spoří nejen čas a pe-níze, nýbrž zajišťuje také kvalitnější výsle-dek při montáži.

Specialista na foukání přijede se svým nákladním autem na stavbu a rovnou s sebou přiveze vše potřebné:  Stroj na foukání izolace a celulózová vlákna. Stavebník, tesař nebo stavitel sádrokartonu pro něj již předem vše potřebné připravili. Stroj na foukání izolace zůstane stát na nákladním autě a tam se plní celulózou. Specialista uvede foukací hadici do požadované polohy a začne pracovat. Stroj se v nákladním autě obsluhuje rádiovým ovládáním. Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří v ní bezespárovou izolační rohož. Ať už podlaha, strop nebo stěna – vždy se jedná o jeden a ten samý výrobek.

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ 1
PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ 2
Věděli jste, že...
Kompaktní, na míru vyrobená celulózová izolační rohož dokonce vylepšuje vzduchotěsnost obvodového pláště budovy. Během srovnávacího testu byl naměřen průchod vzduchu nižší téměř o 50% než u vláknitých rohoží. Výzkumný ústav pro tepelnou ochranu FIW Mnichov

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ 1

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 1

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST 1

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY 1

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY 1

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY 1

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY