Header PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Celulóza

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Celá řada zkoušek po-žární odolnosti jen po-tvrzuje pozitivní vlast-nosti, které celulóza Isocell v případě požá-ru vykazuje. Ze srovnávacích testů vyplývá: „Nehořlavý“ ve skutečnosti nezname-ná „lepší v případě po-žáru“! Konstrukce klasifikova-né od REI30 až REI 90 jsou zárukou při pláno-vání.

Díky EN klasifikaci B-s2-d0 dosahuje celulóza Isocell nejlepšího možného hodnocení vydávaného pro hořlavé stavební materiály. V průzkumu Institutu protipožární techniky a výzkumu bezpečnosti IBS v Linci* se prokázalo, že u vrstvy celulózy o tloušťce 30 cm je stavební díl, který se pod ní nachází, chráněn před teplem po dobu 90 minut. 

* Zdroj: IBS spisová značka 11092607a  2012

PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 1
PŘÍRODNÍ VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 2
Věděli jste, že...
Pojmem požární ochrana se rozumí všechna opatření, díky kterým je umožněna záchrana lidí a zvířat, jakož i účinné hasicí práce v případě požáru (obranná), a všechna opatření potřebná k zabránění požáru, vzniklého z ohně nebo kouře (preventivní).

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ 1

PŘÍRODNĚ DOBRÁ K ŽIVOTNÍMU ROSTŘEDÍ

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ 1

PŘÍRODNĚ EFEKTIVNÍ

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST 1

PŘÍRODNĚ REGULOVANÁ VLHKOST

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY 1

NEJVYŠŠÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY 1

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY 1

LEPŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE Z PŘÍRODY