Tepelná izolace

GRANUBLOW

GRANUBLOW Popis produktu

Tepelná izolace pro vnitřek stěn (jádrová tepelná izolace) GRANUBLOW - je ideální izolační materiál pro izolaci prostorů v budovách s dvojitou skladbou.

OBLAST POUŽITÍ
Pro tepelnou izolaci starých budov, pro tepelnou izolaci stěn s odvětranou fasádou u rodinných domů nebo i víceposchoďových budov nebo pro zateplení stropů a podlah. Samotný izolační materiál se může nanášet buď: pomocí vyfoukávacích strojů, a nebo nekomplikovaným násypným způsobem. Způsob nanášení materiálů je vyhrazen jen licencovaným odborníkům.

VLASTNOSTI
GRANUBLOW má hydrofóbní vlastnosti, tzn. tato zaručuje zabránění pronikání vlhkosti do materiálu. Suchá izolační vrstva materiálu je zajištěná i při účinku nárazového deště a dokonce i při nanášení materiálu na vlhké zdi. Kromě toho je tento druh tepelné izolace odolný proti degradaci materiálu a chřáni před hlodavci a hmyzem. GRANUBLOW zachovává svoji objemovou hmotnost i při velké vibraci (míra slehnutí), je bezprašný a efektivní při zpracování. Izolační materiál přesvědčí svými technickými hodnotami i svou cenou. Materiál má velmi dobrou fyzikální hodnotu součinitele tepelné vodivosti - lambda hodnota 0,033 (W/m*K).

PŘEDNOSTI
GRANUBLOW zaručuje zdravé klima v místnostech: příjemný pocit tepla v zimě a velmi dobrý pocit čerstvého vzduchu v letním období. Izolaci domů a budov je možno provést dodatečně a to bez ohledu na roční období. Při nanášení se materiál přizpůsobí všem povrchům, tzn. nevznikají žádné spáry. GRANUBLOW zaručuje jednoduché řešení i pro těžce přístupné prostory.