Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA PoBit primer

OMEGA PoBit primer
OMEGA PoBit primer se používá ke zpevnění a vyrovnání nasákavosti starých a poškozených omítek. Výrobek je vhodný také pro nové omítky, které jsou drolivé a prášivé. Slouží jako pojivo a zajišťuje rovnoměrnou přilnavost. Základní nátěr má zpevňující a těsnící účinek také u sádrových omítek, azbestocementu, dřeva a betonu.
Barva: bílá

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah Seznam oblíbených
3OMDMSP 5 l

Oblast použití

  • Základní nátěr na bázi vody pro písčité betonové, omítkové a zděné podklady

Výhody

  • Má zpevňující účinek na staré omítky a zvyšuje jejich těsnost
  • Upravuje nasákavost podkladu minerálních krycích omítek

Výrobní parametry

OMEGA PoBit primer se používá ke zpevnění a vyrovnání nasákavosti starých a poškozených omítek. Výrobek je vhodný také pro nové omítky, které jsou drolivé a prášivé. Slouží jako pojivo a zajišťuje rovnoměrnou přilnavost. Základní nátěr má zpevňující a těsnící účinek také u sádrových omítek, azbestocementu, dřeva a betonu.
Složení
Jednosložkové pojivo na bázi vody
Spotřeba
1 litr přibližně na 5 m²
Barva
Bílá
Specifická hmotnost
1.01 ± 0.02 kg/l
Specifická hmotnost
EN 2811-1
Složení
mléčně zbarvená tekutina
Skladovatelnost
neotevřené 24 Měsíců, suché prostředí, chráněné před mrazem
Doba čekání do ztvrdnutí bez lepivosti
cca 3 Hodiny

Směrnice pro zpracování

Příprava podkladu:

Pro dosažení dobrého pracovního výsledku je důležité, aby povrchy, které mají být ošetřeny, byly suché, čisté a neulpívaly na nich žádné volné částice. Nesmí být znečištěny zbytky tuku a oleje; staré nátěry je třeba kompletně odstranit.
Příprava podkladu:

NÁTĚR

OMEGA PoBit Primer se nanáší štětcem, válečkem nebo postřikovým přístrojem. Podle nasákavosti podkladu lze OMEGA PoBit Primer před nanesením zředit vodou. Ředění vodou se může pohybovat v poměru od 1:1 do 1:2. Během usychání nesmí základní nátěr v žádném případě vytvářet povrchovou vrstvu, nýbrž musí zcela proniknout do podkladu.

SPOTŘEBA

Spotřeba OMEGA PoBit Primer je závislá na kvalitě a poréznosti podkladu. U podkladů se středně silnou nasákavostí je zapotřebí v průměru 1 litr přibližně na 5 m².

UPOZORNĚNÍ

Teplota při zpracování OMEGA PoBit Primer musí činit minimálně +5°C. OMEGA PoBit Primer není mrazuvzdorný. Balení skladujte na místech chráněných před slunečním zářením. Teploty skladování nesmí klesnout pod +5°C.