Header Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE
Izolacja celulozowa

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE

Szereg badań w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdza pozytywne właściwości celulozy Isocell w sytuacji pożarowej. Według wyników badań porównawczych: „Niepalny” nie oznacza faktycznie „korzystniejszy w razie pożaru”!Zaklasyfikowane budowy od REI30 do REI 90 zapewniają pewność podczas projektowania.

Poprzez klasyfikację EN B-s2-d0, celulozowa izolacja cieplna ISOCELL osiąga maksymalne oceny wśród palnych materiałów budowlanych. W badaniu IBS Linz* dowiedziono, że warstwa celulozy o grubości 30 cm chroni położony pod nią element konstrukcyjny przez 90 minut przed gorącem.

* Źródło: IBS, sygnatura akt 11092607a 2012

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 1
Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 2
Wiedziałeś o tym?
Pod pojęciem ochrony przeciwpożarowej rozumie się wszelkie działania, służące ratowaniu ludzi i zwierząt, oraz umożliwiające skuteczne prace gaśnicze (działania obronne), oraz wszelkie działania, służące zapobieganiu powstania pożarów w postaci ognia i dymu (działania zapobiegawcze).

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY  DLA ŚRO-DOWISKA 1

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY DLA ŚRO-DOWISKA

Z NATURY WYDAJNA 1

Z NATURY WYDAJNA

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI 1

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI

Z NATURY  OBDARZONA  NAJKORZYSTNIEJSZYMI  PARAMETRAMI 1

Z NATURY OBDARZONA NAJKORZYSTNIEJSZYMI PARAMETRAMI

Z NATURY NAJLEPSZE 1

Z NATURY NAJLEPSZE

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU 1

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU