Header Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU
Izolacja celulozowa

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU

Z dźwięku powstaje hałas, a ten jest uciążliwy. Przy zastosowaniu celulozy ISOCELL hałas pozostaje na zewnątrz (lub wewnątrz).

Celuloza ISOCELL w przypadku ścianek działowych daje o ok. 7 dB, a w przypadku stropów o 5 dB lepsze wartości tłumienia niż tradycyjne maty z włókien. Sam fakt bardzo dokładnego wypełnienia pustych przestrzeni powoduje, że należy zakładać lepszą izolację dźwiękową w przypadku celulozy niż w przypadku materiałów tłumiących w kształcie mat. Fakt ten został już potwierdzony przez TGM Wiedeń w drodze badania porównawczego. (nr badania VA AB 11961)

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU 1
Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU 2
Wiedziałeś o tym?
Dźwięk jest falą, która rozchodzi się w powietrzu. Siłę dźwięku mierzy się z decybelach, dB. Zwykła rozmowa to dźwięk rzędu 40–50 dB, ruchliwa ulica generuje hałas rzędu 80 dB, a młot pneumatyczny 100 dB. Granica bólu to około 134 dB.

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY  DLA ŚRO-DOWISKA 1

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY DLA ŚRO-DOWISKA

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 1

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE

Z NATURY WYDAJNA 1

Z NATURY WYDAJNA

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI 1

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI

Z NATURY  OBDARZONA  NAJKORZYSTNIEJSZYMI  PARAMETRAMI 1

Z NATURY OBDARZONA NAJKORZYSTNIEJSZYMI PARAMETRAMI

Z NATURY NAJLEPSZE 1

Z NATURY NAJLEPSZE