Header Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI
Izolacja celulozowa

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI

Celuloza ISOCELL wykazuje zdolność regulacji wilgotności. Nie tylko doskonale przepuszcza parę wodną, lecz także transportuje wilgoć do włókien. Ten niecodzienny proces nie obniża jej właściwości izolacyjnych.

Transport wilgoci w elemencie konstrukcyjnym działa wskutek dyfuzji, a więc od ciepła w stronę zimna. Jeżeli temperatura osiągnie punkt rosy, powstają skropliny. Celuloza wykazuje zdolność do przewodnictwa kapilarnego, co oznacza, że pochłania powstającą wilgoć i w ten sposób działa w kierunku przeciwnym do dyfuzji. Celuloza staje się w ten sposób cennym buforem wilgoci, szczególnie wtedy, gdy schnięcie elementu konstrukcyjnego możliwe jest tylko od strony pomieszczenia - tak dzieje się przykładowo w przypadku niewentylowanych dachów płaskich, izolacji wewnętrznych lub renowacji. Izolacja celulozowa ISOCELL nie pleśnieje i chroni przed pleśnieniem również stykające się z nią elementy konstrukcyjne.

Źródło: DI. (FH) Michael Gomm, „Schimmelpilzwachstum auf Holz und Holzwerkstoffen”, Praca dyplomowa dla Politechniki w Karyntii, 2009

Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI 1
Z NATURY OBDARZONA ZDOLNOŚCIĄ DO REGULACJI WILGOTNOŚCI 2
Wiedziałeś o tym?
Powietrze o temperaturze 20°C i wilgotności absolutnej 9,4 gramy na metr sześcienny odpowiada wilgotności względnej 54%. Po schłodzeniu powietrza o 10°C wilgotność względna wzrasta do 100%. Dalsze ochładzanie skutkuje wydzieleniem się skroplin. Nazywa się to punktem rosy.

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY  DLA ŚRO-DOWISKA 1

MATERIAŁ Z NATURY PRZYJAZNY DLA ŚRO-DOWISKA

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 1

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE

Z NATURY WYDAJNA 1

Z NATURY WYDAJNA

Z NATURY  OBDARZONA  NAJKORZYSTNIEJSZYMI  PARAMETRAMI 1

Z NATURY OBDARZONA NAJKORZYSTNIEJSZYMI PARAMETRAMI

Z NATURY NAJLEPSZE 1

Z NATURY NAJLEPSZE

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU 1

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU