Artykuł zapisany
Wystąpił błąd Spróbuj ponownie później
Do przeglądu

OMEGA SUB SK DUO Folia pod wylewki – zapora przeciwradonowa

OMEGA SUB SK DUO Folia pod wylewki – zapora przeciwradonowa
To wysoce paroszczelna izolacja przeciwwilgociowa i radonoszczelna. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Taśma została opracowana specjalnie jako izolacja przeciwwilgociowa do stosowania na stykających się z ziemią płytach fundamentowych do ochrony przed wilgocią wstępującą zgodnie z normą DIN 18195-4 lub na stropach międzypiętrowych jako izolację paroszczelną nad pomieszczeniami narażonymi na duże obciążenia związane z fizyką budynku. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.
 • Wodo- i paroszczelna
 • Odporna na perforację
 • Radonoszczelna

Dostępne wymiary

Numer artykułu Szerokość rolki Długość rolki Rolek/ Paleta Powierzchnia całkowita Dodaj do listy
5OMEBR 1.5 m 25 m 40 rolek 1500 m²

Przeznaczenie

 • Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem (DIN 18533)
 • Ochrona stropu betonowego przed wilgocią
 • Paroizolacja w konstrukcji stropu
 • Zapora przeciwradonowa
 • Paroizolacja pod warstwą izolacyjną dachu

Zalety

 • Wysoka elastyczność
 • Wytrzymałość na przedziurawienie
 • Odporność w środowisku zasadowym
 • Paroszczelność
 • Wodoszczelna
 • Nieprzepuszczalność dla radonu
 • Swobodny wybór wykładziny podłogowej

Dane produktu

To warstwa paroizolacyjna oraz zapora przeciwradonowa. Wielowarstwowa specjalna folia pod wylewkę składa się z wysokiej jakości zbrojenia aluminiowego, z ochroną antykorozyjną, wyposażona w obustronne wzmocnione z włókniny. Folię opracowano w celu zastosowania w roli hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntem według DIN 18533 lub w roli paroizolacji stropów nad pomieszczeniami, których użytkowanie związane jest z dużym obciążeniem. Obustronnie obecne wyposażenie klejowe pozwala na szybkie, czyste i szczelne sklejenie pasm.
Skład surowcowy
Tworzywo sztuczne i taśma elastomerowa
Grubość
0.5 mm
Grubość
EN 1849-2
Kolor
Niebieski
Gramatura
200 g/m²
Wartość Sd
> 1500 m
Dolna granica wytrzymałości temperaturowej
-30 °C
Górna granica wytrzymałości temperaturowej
80 °C
Odporność na przesiąkanie wody
W1
Wydłużenie w kierunku podłużnym
25 %
Wydłużenie w kierunku - poprzecznym
18 %
Wydłużenie
EN 12311-1
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłużnym
200 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku poprzecznym
160 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca
EN 12311 - 1
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym
50 N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym
50N
Wytrzymałość na rozdzieranie
EN 12310-1

Wytyczne dotyczące stosowania

INFORMACJA

Taśma układana jest luzem na płaskiej powierzchni podłogi pozbawionej zadziorów i zanieczyszczeń z zakładką wynoszącą ok. 10 cm.
W razie potrzeby możliwe jest przyklejenie folii do podłoża na całej powierzchni podkładem natryskowym UNI XL (procedura klejenia kontaktowego).
Przy elementach pionowych należy ułożyć taśmę co najmniej do górnej krawędzi podłogi. Spoiny wzdłużne wykonuje się poprzez zdjęcie taśmy ochronnej z warstwy klejowej oraz w następstwie dopasowanie spoiny klejowej.
Styki i spoiny czołowe należy wykonać z pokryciem co najmniej 10 cm przy użyciu taśmy klejącej AIRSTOP ELASTO.
Przyłącza pasma do przepustów, elementów pionowych i zapór murowanych wymagają zastosowania taśmy klejącej AIRSTOP ELASTO. Pokrycie powinno wynosić odpowiednio co najmniej 10 cm. W razie potrzeby należy dokonać wstępnej obróbki gruntu podkładem natryskowym UNI.
INFORMACJA