Header BLOWER DOOR TEST - TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU
Systemy szczelności powietrznej

BLOWER DOOR TEST - TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Test Blower Door powinien zostać przeprowadzony we wszystkich budynkach, ponieważ daje on ważne informacje o jakości budynku. W dobrze izolowanych budynkach ok. 60% energii traci się przez szczeliny i szpary w przegrodzie zewnętrznej budynku. Wraz z zimnem i ciepłem przez tak zwane wycieki przenika również hałas. Dodatkowo bardzo nieprzyjemne są przeciągi. W wielu przypadkach otwory w powłoce zewnętrznej prowadzą również do tworzenia się pleśni i szkód budowlanych. Pomiar ten narzuca kilka wymaganych miejsc.

Wyróżnia się dwa punkty pomiarowe:

  • Pomiar końcowy (stan eksploatacji)
  • Pomiar fazy budowlanej

Kontrola szczelności budynku przeprowadzana jest przy użyciu tzw. „testu Blower Door”. Jeżeli pomiar ten zostanie odpowiednio przeprowadzony podczas fazy budowlanej, można stwierdzić ewentualne nieszczelności i usunąć je bez znacznych kosztów. Po usunięciu wad i przygotowaniu budynku przeprowadzany jest pomiar końcowy w stanie użytkowym. Pomiar końcowy często przedkładany jest organom kontrolnym.

Tak to działa:

W teście Blower Door określa się, jak często na godzinę powietrze w budynku w określonej różnicy ciśnień wymieniane jest na powietrze zewnętrzne.

W celu zredukowania różnicy ciśnień, w otwartym oknie lub drzwiach zewnętrznych stawia się ramę teleskopową, która jest owinięta folią.

W otworze folii znajduje się wentylator. Prędkość obrotowa wentylatora jest tak mierzona, by między pomieszczeniem wewnętrznym, a zewnętrznym powstało określone ciśnienie. W celu utrzymania tego ciśnienia wentylator musi generować duży prąd powietrza, podobnie jak wycieki w budynku.

Po zredukowaniu różnicy ciśnień (podciśnienie w domu) można znaleźć przecieki w przegrodzie zewnętrznej budynku. Nieszczelne miejsca można znaleźć gołymi rękoma. Ciąg czuć we wszystkich szparach. Kolejnym środkiem pozwalającym namierzyć przecieki są dymiarki (w nadciśnieniu), mierniki prędkości powietrza i termografy.

Dla stopnia szczelności o wartości n50 obowiązują zdefiniowane wartości graniczne, których nie należy przekraczać. Jako wartość pomiarową w protokole podaje się wartość średnią.

FAKTY I WARTOŚCI

Test Blower Door to znormalizowana procedura, służąca do kontroli szczelności przegrody zewnętrznej budynku. Wartość n50 (prędkość wymiany powietrza) podaje, jak często wymieniane jest powietrze w mierzonym budynku. Wartości graniczne podane są w normach krajowych i wymaganiach dla konstrukcji mieszkalnych, mogą być również określone przez projektantów. Pomiary przeprowadzane są w mieszkaniach i całych budynkach.
W przypadku budynków bez wentylacji mechanicznej (z wentylacją okienną) wartość n50 wynosi zazwyczaj poniżej 3,0 1/h, w mieszkaniach z wentylacją poniżej 1,5 1/h. W domach pasywnych prędkość wymiany powietrza leży poniżej 0,6 1/h. Wartości te podane są w OIB RL6 ew. DIN 4108-7. Należy dowiedzieć się o wartościach granicznych, obowiązujących dla budynku mieszkalnego.

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU 1

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

DOBRE POWODY BUDOWNICTWA HERMETYCZNEGO 1

DOBRE POWODY BUDOWNICTWA HERMETYCZNEGO

Dyfuzja - Konwekcja 1

Dyfuzja - Konwekcja