Header DOBRE POWODY BUDOWNICTWA HERMETYCZNEGO
Systemy szczelności powietrznej

DOBRE POWODY BUDOWNICTWA HERMETYCZNEGO

Oszczędność energii i kosztów

Nawet w dobrze izolowanych budynkach do 60% strat energii powodują przecieki w przegrodzie zewnętrznej budynku. Przez szczeliny i szpary przenika zimne powietrze. Zimne powietrze trzeba ponownie ogrzewać. Dobrze wykonana powłoka hermetyczna oszczędza energię i tym samym koszty. Poza tym hermetyczna przegroda zewnętrzna budynku chroni nie tylko przed zimnem, lecz dzięki ulepszonej izolacji cieplnej również przed ciepłem w lecie.

Przeciągi nie przejdą

Przysłowiowe „tornado z gniazdka” ma negatywny wpływ na komfort w pomieszczeniu mieszkalnym. Powietrze zasysane w nieszczelnych miejscach porusza się ze względu na swój ciężar w najniższym punkcie pomieszczenia, mianowicie po podłodze. Konsekwencja: zimne stopy! Nawet dobra izolacja piwnicy nie pomoże, jeżeli przez szpary przedostaje się powietrze zewnętrzne. Również materiały izolacyjne nie radzą sobie z przeciągami! Zgodnie z badaniami, powietrze lub wiatr mogą przenikać do konstrukcji, aż do całkowitego ustania działania izolacyjnego.

Ochrona przed szkodami spowodowanymi przez wodą roztopową

Gdy ciepłe powietrze trafi na zimną powierzchnie, powstaje kondensat. Zjawisko to zna każdy, kto chociaż raz wyciągał zimną butelkę z lodówki. Skondensowana woda w konstrukcji prowadzi najpierw do pogorszenia wartości U. Bardziej problematyczne są jednak poważne uszkodzenia budynku, gdy wilgoć nie może szybko dobrze wyschnąć. Szacuje się, że dwie trzecie wszystkich szkód spowodowanych wilgocią wynika ze słabej szczelności.

Znacznie lepsza jakość powietrza

Nieszczelne miejsca w przegrodzie zewnętrznej budynku obciążają klimat w pomieszczeniach, ponieważ do powietrza przenikają pyły i włókna. Podczas stosowania wentylacji mechanicznych budynek musi być szczególnie dobrze izolowany. Inaczej urządzenie wentylacyjne nie działa sprawnie.

Hałas zostaje na zewnątrz

Hałas przenika przez najmniejsze szpary. Nawet w dobrych izolacjach akustycznych części konstrukcyjnych szczeliny mogą znacznie zwiększyć poziom hałasu. Dzięki profesjonalnemu systemowi hermetycznemu nieznośne odgłosy pozostają na zewnątrz.


PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU 1

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

BLOWER DOOR TEST - TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU 1

BLOWER DOOR TEST - TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Dyfuzja - Konwekcja 1

Dyfuzja - Konwekcja