Systemy szczelności powietrznej

Dyfuzyjny i konwekcyjny ruch wilgoci

Im cieplejsze i bardziej wilgotne jest powietrze w pomieszczeniach, tym wyższe jest ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej.

 

 

Dyfuzja - Konwekcja

Dyfuzyjny i konwekcyjny ruch wilgoci
Jeśli element budowlany lub warstwa elementów budowlanych oddziela dwa pomieszczenia o różnej temperaturze i wilgotności, po obu stronach panują różne ciśnienia cząstkowe pary wodnej. Pod wpływem tej różnicy ciśnień para wodna przemieszcza się przez materiały budowlane. Nazywa się to dyfuzją pary wodnej. Droga lub kierunek przepływu jest zawsze od ciepła do zimna. Zdecydowanie większa część wilgoci dostaje się w skutek przedmuchów przez nieszczelności. Podczas gdy przez 1 m² ściany lub sufitu w okresie grzewczym wydostaje się tylko 0,3 litra wody, przez szczelinę o długości 20 cm i szerokości 2 mm do wnętrza konstrukcji przenika nawet 30 litrów wody.

Skąd się bierze para wodna i dokąd zmierza?
Mieszkańcy domu wytwarzają wilgoć w pomieszczeniach mieszkalnych każdego dnia poprzez oddychanie, spanie, gotowanie, branie prysznica, ... W ciągu doby 4-osobowe gospodarstwo domowe może uwolnić do powietrza w pomieszczeniu nawet 10 litrów wilgoci. Część z nich jest usuwana przez wentylację, ale pozostała w powietrzu para wodna, podobnie jak ciepło, ma tendencję do wydostawania się na zewnątrz przez zewnętrzne elementy budynku. Ciepłes powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne (np. przy 20 °C 17,3 g/m³, podczas gdy przy -10 °C tylko 2,14 g/m³). Jeśli ciepłe powietrze schładza się zbyt szybko, wyrzuca z siebie wilgoć i zachodzi kondensacja. Przy okazji: każdy, kto kiedykolwiek wziął z lodówki zimną butelkę z piwem, zna tę zasadę.