Header Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE
Izolacja celulozowa

Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE

Szereg badań w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdza pozytywne właściwości celulozy Isocell w sytuacji pożarowej. Według wyników badań porównawczych: „Niepalny” nie oznacza faktycznie „korzystniejszy w razie pożaru”!Zaklasyfikowane budowy od REI30 do REI 90 zapewniają pewność podczas projektowania.

Poprzez klasyfikację EN B-s2-d0, celulozowa izolacja cieplna ISOCELL osiąga maksymalne oceny wśród palnych materiałów budowlanych. W badaniu IBS Linz* dowiedziono, że warstwa celulozy o grubości 30 cm chroni położony pod nią element konstrukcyjny przez 90 minut przed gorącem.

* Źródło: IBS, sygnatura akt 11092607a 2012


Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 1
Z NATURY NAJLEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE 2