Header PRIAMO Z PRÍRODY
Celulózová izolácia

PRIAMO Z PRÍRODY

Celulóza - produkt priamo z prírody. Ako hlavná zložka rastlín a stromov slúži na stabilizovanie bunkových stien. Celulóza je najčastejšie sa vyskytujúca organická zlúčenina. Bez celulózy by neboli stromy. Bez stromov by nebol papier. Bez papiera by nebola prirodzená tepelná izolácia.

ISOCELL je prírodná tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktorá vzniká recyklačným procesom z čistého, vytriedeného novinového papiera. Po hrubom rozvláknení, zmiešaní s minerálnymi soľami a rozomletí v mlynčeku chráni ISOCELL celulóza pred spráchnivením, hnilobou a požiarom. Výroba ISOCELL celulózy prebieha vo vlastných výrobných zariadeniach v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku a Švédsku a podlieha najprísnejším kvalitatívnym kritériám.

RIEŠENIE PRIAMO Z PRÍRODY

Izolácia steny

V drevených stavbách sa celulózová izolácia na izolovanie stien z drevených trámov používa už dlho. Popri hospodárnosti a najlepších hodnotách zvukovej izolácie je to práve schopnosť prispôsobenia sa nerovnomerným podkladom, ktorá hovorí v prospech ISOCELL celulózy. V prípade vnútorných izolácií boduje ISOCELL celulóza vďaka svojej vysokej kapilárnej vodivosti, či už v prípade nástreku v podobe zaomietkovaného vnútorného izolačného systému Renocell alebo ako drevená stojanová konštrukcia, ktorá sa obkladá panelovými materiálmi.

Izolácia strešných šikmín

V prípade výstavby podkroví sa izolácia vykonáva spravidla zvnútra. Pri sanačných prácach už obývaných podkrovných priestorov existuje možnosť nanášať izolačný materiál aj zvonka cez strešný plášť.

Izolácia posledného poschodia

Pri nevyužívaných podkrovných priestoroch odporúčame jednoduché riešenie otvoreného fúkania materiálu ISOCELL. Pochôdzne riešenie bez tepelných mostov ponúka aj systém Woodyfix. Trámové stropy a podlahy možno izolovať metódou tlakového fúkania, alebo metódou otvoreného nafukovania zhora

PRIAMO Z PRÍRODY 1
PRIAMO Z PRÍRODY 2
Vedeli ste?
EPD je environmentálne vyhlásenie o produkte založené na medzinárodne dohodnutých normách. Tvorí databázu pre ekologické posudzovanie budov, od ich výstavby, cez využívanie, až po demoláciu a likvidáciu. Na základe týchto dát sa stanovuje aj ekologická stopa produktu. Celulóza vedie s veľkým náskokom a je hodnotená najvyššou známkou.

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ 1

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU 1

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ 1

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ 1

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY 1

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY

PRIRODZENE NAJLEPŠIA 1

PRIRODZENE NAJLEPŠIA

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 1

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA