Header PRIRODZENE NAJLEPŠIA
Celulózová izolácia

PRIRODZENE NAJLEPŠIA

V lete ostávajú obytné priestory chladné, aj v podstrešných priestoroch. Celulózová izolácia ISOCELL podáva pri ochrane pred teplom, rovnako ako aj v ostatných disciplínach, maximálne výkony. A síce s obrovskou výdržou, keďže doteraz neboli zaznamenané žiadne prejavy únavy materiálu.

Na ochladzovanie budov sa spotrebuje oveľa viac energie ako na vykurovanie. Fázový posun vyjadruje časový interval, ktorý potrebuje tepelná vlna na to, aby z vonkajšej strany stavebného dielu prenikla do miestnosti. Čím väčší fázový posun, tým viac sa oneskoruje vyhriatie vnútra budovy. ISOCELL celulóza existuje už vyše 25 rokov. Doteraz nie sú žiadne náznaky, že by celulózová izolácia v dôsledku starnutia podliehala zmenám.

PRIRODZENE NAJLEPŠIA 1
PRIRODZENE NAJLEPŠIA 2
Vedeli ste?
Špecifická tepelná kapacita ISOCELL celulózy je 2,11 kJ/kg*K. Táto hodnota udáva, koľko energie je potrebnej na zohriatie 1 kg materiálu o 1 stupeň. V projekte „Energy Efficiency“ rakúskej spoločnosti pre výskum dreva Holzforschung Austria je po farbe povrchu izolačný materiál s vysokou objemovou hmotnosťou stanovený ako druhý najdôležitejší faktor ovplyvňujúci správanie sa stavebného diela počas letných horúčav.

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ 1

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU 1

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ 1

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ 1

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY 1

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 1

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA