Header PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU
Celulózová izolácia

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU

Celý rad testov zameraných na protipožiarnu ochranu preukázal pozitívne vlastnosti ISOCELL celulózy v prípade požiaru. Z porovnávacích testovaní vyplynulo: „Nehorľavý“ neznamená v skutočnosti „lepší v prípade požiaru“!Posudzované konštrukcie REI 30 až REI 90 vnášajú istotu do projektovania.

S hodnotami B-s2,d0 podľa EN klasifikácie dosahuje ISOCELL celulóza najlepšie hodnotenie z hľadiska horľavosti stavebných materiálov. Na základe výskumu realizovaného na IBS Linz* bolo dokázané, že pri 30 cm hrubej vrstve celulózy ostáva konštrukčný diel, ktorý sa nachádza pod touto celulózovou vrstvou, chránený pred horúčavou po dobu 90 minút.

*  Zdroj: IBS Spisová značka 11092607a  2012

PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU 1
PRIRODZENE VYSOKÁ OCHRANA PROTI POŽIARU 2
Vedeli ste?
Pod protipožiarnou ochranou rozumieme opatrenia, ktoré umožňujú záchranu osôb a zvierat, ako aj účinné hasenie v prípade požiaru (obranné opatrenia), ako aj všetky opatrenia zabraňujúce vzniku požiaru v dôsledku ohňa alebo dymu (preventívne opatrenia).

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ 1

PRÍRODNE EKOLOGICKÉ

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ 1

PRIRODZENÁ ÚČINNOSŤ

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ 1

PRIRODZENE REGULUJE VLHKOSŤ

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY 1

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY

PRIRODZENE NAJLEPŠIA 1

PRIRODZENE NAJLEPŠIA

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 1

PRIRODZENE LEPŠIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA