Celulózová izolácia

Ochrana pred teplom

V lete ostávajú obytné priestory chladné, aj v podstrešných priestoroch.

 

 

Prirodzene najlepšia

Celulózová izolácia ISOCELL podáva pri ochrane pred teplom, rovnako ako aj v ostatných disciplínach, maximálne výkony. A síce s obrovskou výdržou, keďže doteraz neboli zaznamenané žiadne prejavy únavy materiálu. Na ochladzovanie budov sa spotrebuje oveľa viac energie ako na vykurovanie. Fázový posun vyjadruje časový interval, ktorý potrebuje tepelná vlna na to, aby z vonkajšej strany stavebného dielu prenikla do miestnosti. Čím väčší fázový posun, tým viac sa oneskoruje vyhriatie vnútra budovy. ISOCELL celulóza existuje už vyše 27 rokov. Doteraz nie sú žiadne náznaky, že by celulózová izolácia v dôsledku starnutia podliehala zmenám.