Celulózová izolácia

Tepelná izolácia

Celulózová izolácia ISOCELL sa vyznačuje obzvlášť nízkymi súčiniteľmi tepelnej vodivosti

 

Prirodzene špičkové hodnoty

Celulózová izolácia ISOCELL sa vyznačuje obzvlášť nízkymi súčiniteľmi tepelnej vodivosti

  • AT/EU: 0,038 W/mK
  • DE: 0,039 W/mK
  • CH: 0,038 W/mK

Avšak každá izolácia je iba taká dobrá, ako jej najslabšie miesto. Preto vypĺňa ISOCELL aj tie najužšie škáry a trhliny. Tak vzniká súvislá izolačná vrstva bez tepelných mostov.
Kompaktná, s vysokou objemovou hmotnosťou a bez škár, to znamená bez akéhokoľvek prúdenia vzduchu v izolačnom materiáli. Vďaka tomu dosahuje celulózová izolácia v porovnávacích meraniach často oveľa lepšie výsledky ako jej konkurenti. Vysokú kvalitu spracovania zabezpečujú dokonale vyškolené špecializované výrobné závody ISOCELL.

Riešenie priamo z prírody

Izolácia steny
V drevených stavbách sa celulózová izolácia na izolovanie stien z drevených trámov používa už dlho. Popri hospodárnosti a najlepších hodnotách zvukovej izolácie je to práve schopnosť prispôsobenia sa nerovnomerným podkladom, ktorá hovorí v prospech ISOCELL celulózy. V prípade vnútorných izolácií boduje ISOCELL celulóza vďaka svojej vysokej kapilárnej vodivosti.

Izolácia strešných šikmín
V prípade výstavby podkroví sa izolácia vykonáva spravidla zvnútra. Pri sanačných prácach už obývaných podkrovných priestorov existuje možnosť nanášať izolačný materiál aj zvonka cez strešný plášť.

Izolácia posledného poschodia
Pri nevyužívaných podkrovných priestoroch odporúčame jednoduché riešenie otvoreného fúkania materiálu ISOCELL. Pochôdzne riešenie bez tepelných mostov ponúka aj systém Woodyfix. Trámové stropy a podlahy možno izolovať metódou tlakového fúkania, alebo metódou otvoreného nafukovania zhora.