Trh na nás čakal

Spoločnosť ISOCELL oslavuje narodeniny. Už 25 rokov je spoločnosť symbolom pre udržateľnejšiu budúcnosť vo výstavbe domov. K výročiu rozpráva zakladateľ a konateľ, Anton Spitaler, o zákazníkoch ako priekopníkoch a potenciáli do budúcnosti.

Pán Spitaler, keď sa ohliadneme späť na posledných 25 rokov histórie firmy, vidíme neuveriteľný vzostup Vašej spoločnosti. Mali ste vlastne víziu takého veľkého rastu alebo sa Vám to jednoducho stalo?
Povedal by som to takto: Musíte byť v správny čas na správnom mieste a rozpoznať potreby zákazníkov. Elona Muska tiež vysmiali, keď nechal vyrobiť prvé elektromobily Lotus. Kto by si bol pomyslel, že Tesla nakročí na tak úspešnú cestu. Podnikali sme vo veľkoobchode s izolačnými hmotami a ako dovozcovia korku a kokosu sme ponúkali jediné alternatívy na trhu. Nepovažovali sme však dobré, že sme korok museli dovážať napríklad z Portugalska. Našou predstavou bolo vtedy pracovať s recyklovanými materiálmi – a tak sme pomerne rýchlo prišli na celulózu zo zberového papiera. Priekopníkmi sú ale v skutočnosti naši zákazníci, ktorí izolačnú hmotu budúcnosti tiež chceli.

Vo fáze založenia firmy ste hľadali skôr spojencov a partnerov alebo odberateľov?
Mali sme prirodzene spojencov, ktorí nám pomáhali zveľadiť našu predstavu. Som tímový hráč a mojou silnou stránkou je spájať ľudí a zhromažďovať tie správne talenty. Tak sa nám podarilo dostať loď ISOCELL na more. Samozrejme sme tiež hľadali zákazníkov všade, kde to bolo možné, a viedli množstvo rozhovorov. Veľmi často sme narazili na ľudí, ktorí čakali na udržateľnú izolačnú hmotu.

Boli aj sme súčasťou boomu, ktorý nevychádzal z priemyslu, ale od ľudí, ktorí chceli stavať udržateľnejšie a ekologickejšie.Ako vyzerala klientela na začiatku?
Šlo o ľudí, ktorí sa vedome zriekli minerálnej vlny. To, že papier toho veľa dokáže, vedelo mnoho ľudí už dávno. Ešte dnes si ľudia vypchávajú mokré topánky starými novinami, aby ich zbavili vlhkosti. Existovali staré domy, v ktorých sa pre priedušnosť na steny lepil novinový papier. Takže už existovalo povedomie o papieri.

Bolo z etablovaného priemyslu cítiť silný protitlak?
Nie, jednoducho nás vysmiali. Podcenili nás, takže neexistovala skutočná obrana. Ale materiál bol sympatický a plný emócií. V tomto období sa vyskytli aj iné alternatívne izolačné hmoty – či už ovčia vlna, slama, konope alebo bavlna – ale explodovala iba celulóza. Túto explóziu sme strategicky nepresadzovali, ale jednoducho sme vyrazili a pokúšali sa náš produkt dostať k ľuďom – najskôr aj intenzívne v južnom Nemecku, keďže sa naše sídlo v Neumarkte nachádza v bezprostrednej zemepisnej blízkosti. Ako sa firma zväčšovala, pokúšali sme sa nájsť ľudí, ktorí chceli ďalej niesť naše hodnoty a víziu – a tak sme potom získali distribučných partnerov a mohli ďalej rásť. Naším presvedčením vždy bolo konať jednoducho a nespriadať veľké plány.

Môžete pri tejto veľkosti firmy stále tak pracovať?
Už nie neobmedzene. Už tri roky máme strategické plánovanie. Keď rastiete, je to prirodzene vždy výzva. Napriek tomu sa snažíme zachovať svoj rodinný charakter a klásť do popredia človeka. V tomto sú rozhodujúci naši zamestnanci, u ktorých stojí v popredí najmä tímová spolupráca a ľudské hľadisko. Dlho to tiež bolo tak, že sme našich ľudí našli osobne alebo na odporúčanie. Dnes chcú mnohí ľudia prirodzene pracovať u nás a pre nás, pretože sa rozšírili zvesti o našej dobrej pracovnej klíme. To všetko nie je samozrejmosť a ani k tomu nedošlo náhodou. Sme veľmi učenliví a už veľmi skoro sme si zavolali externých odborníkov, ktorí nám vysvetlili, ako máme a musíme rásť. Externý vstup má u nás tradíciu. Proste nie sme o sebe presvedčení, ale máme stále pochybnosti. Absolútne rozhodujúce u nás je tiež to, že systém je silnejší než jednotlivý zamestnanec. Výpovede sa takisto nedejú cez nás, ale vychádzajú z tímu, my o nich len informujeme.

Pokúsili ste sa v uplynulých rokoch vedome sa uchytiť v určitých regiónoch?
Dlho sme vlastne nemali štruktúru na uvedenie želaných nárastov obratu v presne vymedzených regiónoch v percentuálnych číslach alebo podobných ukazovateľoch. Znie to trochu tradične, ale v teréne máme niečo ako zemepánov, ktorí vládnu vo svojom revíre a prinášajú nám nápady, ako sa máme ďalej rozvíjať. Každý región má svoje vlastné potreby, preto sa tiež tento systém osvedčil.Spoločnosť ISOCELL nielenže predáva svoje produkty v mnohých krajinách, ale tiež prevádzkuje výrobné závody v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku a Švédsku.

Aké kroky na expanziu plánuje ešte ISOCELL?
Podporujeme skôr trhy, na ktorých sme už zastúpení, ale možno ešte nie tak silno, ako by sme radi boli. Ale aj pre nás platí, že stagnácia by bola krokom späť. S určitosťou teda budeme ďalej rásť. Už len preto, že budú rásť sektory renovácie a drevených stavieb. Existuje veľmi veľký potenciál – predovšetkým vo viacpodlažných drevených stavbách.

Keby ste si spomenuli na začiatok a dali mladým podnikateľom nejaký tip: Čo by ste im poradili?
V každom prípade by som im v prvom rade neradil podnikateľský plán. Začínali sme ako garážová firma a tam sme aj skutočne zmontovali naše stroje. Školenia sme organizovali v hostincoch, rástli sme pomaly a podľa potreby. Prestavali sme obytný dom na sídlo firmy a keďže sme nemali peniaze, náš prvý sklad sme outsourcovali u stavebnej firmy. Každý mesiac nám vyúčtovala, koľko plochy sme potrebovali a koľko hodín pre nás pracoval vodič vysokozdvižného vozíka. Prvú skladovaciu halu sme otvorili až na naše desiate výročie. Našim krédom vždy bolo, že to, čo zarobíme, investujeme, a dnes môžeme s hrdosťou konštatovať, že sa táto cesta oplatila.

Tento rok oslavuje ISOCELL 25 rokov. Čo si prajete do ďalších 25 rokov?
Aj naďalej pôjdeme svojou cestou. V zásuvke máme toľko nápadov, ktoré chceme v ďalších 25 rokoch uskutočniť. Vždy v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, ktorým vďačíme za naše dnešné postavenie a ktorým chceme aj naďalej ponúkať čo najlepší servis a know-how.