Spoločnosť

Odtlačok

ISOCELL GmbH

Gewerbstraße 9

A-5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.: +43 6216 4108-0

Fax: +43 6216 7979

E-Mail: office@isocell.at

www.isocell.at | www.isocell.com

Obchodno právny konateľ:

Anton Spitaler

Živnostensko právny konateľ:

Anton Spitaler

1.) Obchod s celulózou - tepelnou izoláciou

2.) Obchod so vzduchotesniacimi produktmi

Obchodný Register:

35429b Krajinský súd  Salzburg

Daňové identifikačné číslo:

ATU34999801

Komora:

Obchodná komora Salzburg (www.wks.at)

Informácie o firme podľa ECG:

Úrad podľa § 5 ECG:

BH Salzburg Okolie, Rakúsko

Predloženie podľa  § 25 Zákon o verejných masovokomunikačných prostriedkoch

Vlastník médií & vydavateľ:

Medieninhaber: ISOCELL GmbH

Gewerbestraße 9, 5202 Neumarkt am Wallersee

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Redakčná línia:

Správy o izolačných materiáloch, ako aj informácie pre našich zákazníkov v oblasti stavebníctva , o celulóze a vzduchotesniacich produktoch.

Obchodný záujem, predmet:

Obchod s celulózovou izoláciou a vzduchotesnými produktami

Firemné poradenstvo v stavebníctve.

Tepelná izolácia, izoláca proti chladu, požiaru, hluku (remeslá)platné podľa § 94 Z. 79 GewO 1994,

Mechatronik pre stroje a výrobnú technológiu (remeslá) platné podľa § 94 Z. 49 GewO 1994,