Okenné pásky

AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska

AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska Opis výrobku

Lepiaca páska je mierne rozťažiteľná, pevná, pretierateľná a omietateľná, s vysokým podielom lepidla, ktoré má vysokú adhéznosť. Vďaka zozadu oddeliteľnými pruhmi (20/40) je vhodná táto páska na zlepenie rohov, presahov a pri zabudovaní okien – podľa normy RAL-ÖNORM B 5320.

Pretierateľná a omietateľná!
Teplota spracovania: od -5° C

Podrobnosti o výrobku

  • Šírka role: 60 mm
  • Dĺžka role: 25 m
  • Rozdelenie lepiacich pruhov: 12/48
  • Obsah kartónu: 8 Role


Downloads

Dátový doklad k výrobku_AIRSTOP FLEX FEE_SK.pdf
Download 69