Okenné pásky

ISOWINDOW UVAU ES / WS

ISOWINDOW UVAU ES / WS Opis výrobku

Na rýchle a spoľahlivé , difúzne otvorené vyplnenie okenných špár v exteriéri. Páska pozostáva z difúzne otvorenej nosnej časti, ktorá je vysoko odolná voči UV žiareniu a laminovaná dvojitou vysokokvalitnu akrylovou vrstvou.

Podrobnosti o výrobku

  • Šířka role ES: 80 mm | 100 mm
  • Šířka role WS: 80 mm | 100 mm
  • Délka role: 25 m
  • Rozdělení pruhů ES: 20/60  |  20/80
  • Rozdělení pruhů ES: 25/55
  • UV-stabilita: 12 měsíců
  • Obsah kartonu: 4 rolí


Downloads

Dátový doklad k výrobku_ISOWINDOW UVAU ES_SK.pdf
Dátový doklad k výrobku_ISOWINDOW UVAU WS_SK.pdf