Strecha


riešenie


Vonkajšia izolácia strechy


Dodatočná izolácia sklonu strechy cez strešný plášť. Už aj vybudované podkrovné priestory môžu byť zaizolované bez obmedzovania obyvateľov. Túto techniku možno použiť aj pri novostavbe (napr. pri prvkoch z masívneho dreva).