Cellulose insulation

Odpornost na pretok

Izboljšanje zrakotesnosti z uporabo celulozne izolacije ISOCELL.

Izboljšanje zrakotesnosti

Zrakotesnost stavb je definirana kot n50 stopnja izmenjave zraka (vrednost n50). Ta je sestavljena iz prepustnosti uporabljenih materialov (n50 material) in netesnosti (n50 neznane netesnosti).

  • n50 = n50 materiala + n50 neznane netesnosti < 0,6
  • (Pri pasivnih hišah znaša izmenjava zraka na uro < 0,6 pri 50 Pa)

Leta 2011 so v okviru belgijske študije preverili različne materiale z znamko OSB glede njihove zrakotesnosti. Študija je pokazala, da pri pasivnih hišah pri večini preskušenih OSB izdelkih znaša netesnost zraka že znaten delež dopustne prepustnosti zraka.
V skladu s študijo je pri uporabi OSB plošč za zrakotesen nivo v pasivnih hišah treba biti pozoren na dodatne ukrepe, ki zagotavljajo čim manjšo vrednost netesnosti materiala (n50 material) in tako omogočajo ustrezno zrakotesnost.

Neodvisno od omenjene belgijske študije je ISOCELL istočasno opravil preskuse v okviru FIW-München raziskav zrakotesnosti OSB3 plošč in izboljšav v povezavi s celulozno izolacijo.  Rezultati preiskav, ki jih je opravil ISOCELL, potrjujejo izsledke belgijske študije.
V okviru FIW-München opravljene meritve obojestransko obloženega vmesnega prostora z OSB3 ploščo debeline 18 mm je bil pri tlačni razliki 50 Pa izmerjen naslednji volumski pretok:

  • 160 mm zračnega prostora brez izolacije => 0,275 m³/(h.m²)
  • 160 mm steklene volne 17 kg/m³ => 0,273 m³/(h.m²)
  • 160 mm ISOCELL celuloze 58 kg/m³ => 0,141 m³/(h.m²)

ISOCELL celulozna izolacija dosega pri preskušeni konstrukciji približno 50-% zmanjšanje izmerjenega volumskega toka.

Ta odstotna izboljšava omogoča preklop na vrednost n50 materiala. Ustrezno z zgoraj navedeno formulo lahko pri manjših n50 vrednosti materiala lažje dosežemo zahtevano številko > 0,6.