Header VISOKA POZARNA ZASCITA IZ NARAVE
Celulozna izolacija

VISOKA POZARNA ZASCITA IZ NARAVE

Vrsta protipožarnih preizkusov potrjuje pozitivne lastnosti v primeru požara celuloze ISOCELL. Primerljivi preizkusi potrjujejo: „Negorljivost“ dejansko ne pomeni  „boljše v primeru požara“! Razvrstitev zgradb od REI30 do REI 90 zagotavlja varnost pri načrtovanju.

S klasifikacijo EN B-s2-d0 dosega celuloza Isocell naboljšo možno oceno za gorljive materiale. V raziskavi ustanove IBS Linz* je bilo dokazano, da pri debelini sloja celuloze 30 cm ostane element pred vročino zavarovan 90 minut.

*Vir: IBS dokument: 11092607a 2012

VISOKA POZARNA ZASCITA IZ NARAVE 1
VISOKA POZARNA ZASCITA IZ NARAVE 2
Ste to vedeli?
Pod zaščito pred požarom razumemo vse ukrepe, ki omogočajo reševanje ljudi in živali ter gašenje požara (preprečevanje), ter vse ukrepe za preprečevanje nastanka požara zaradi ognja ali hlapov (preventiva).

IZ NARAVE K OKOLJU 1

IZ NARAVE K OKOLJU

UČINKOVI-TOST  IZ NARAVE 1

UČINKOVI-TOST IZ NARAVE

URAVNAVANJE VLAGE  IZ NARAVE 1

URAVNAVANJE VLAGE IZ NARAVE

VRHUNSKE VREDNOSTI IZ NARAVE 1

VRHUNSKE VREDNOSTI IZ NARAVE

NAJBOLJŠE IZ NARAVE 1

NAJBOLJŠE IZ NARAVE

BOLJŠA ZVOČNA IZOLACIJA IZ NARAVE 1

BOLJŠA ZVOČNA IZOLACIJA IZ NARAVE