Header BLOWER-DOOR PRESKUS ZRAKOTESNOSTI
Zrakotesni sistemi

BLOWER-DOOR PRESKUS ZRAKOTESNOSTI

Meritve zrakotesnosti z Blower-Door preskusom bi se morale izvajati na vseh stavbah, saj njihovi rezultati povedo veliko o kakovosti gradnje. Pri dobro izoliranih stavbah se izgubi do 60 % energije skozi fuge in razpoke v ovojnici stavbe. Poleg mraza in vročine skozi tako imenovane netesnosti potuje tudi hrup. Nadalje je tako nastali prepih lahko zelo neprijeten. Zelo pogosto te neprostovoljno nastale luknje v zunanjem sloju povzročijo nastanek plesni in poškodbe same gradnje. Nekatere ustanove za subvencioniranje celo predpisujejo take meritve.

V različnih časih sta dve meritvi:

  • Zaključna meritev (stanje med uporabo stavbe)
  • Meritev med gradbeno fazo

Preskus tesnosti stavbe se izvede s tako imenovanim Blower-Door preskusom. Če se ta meritev med gradnjo pravočasno izvede, je mogoče identificirati morebitne netesnosti in jih odstraniti brez večjih naporov. Po odpravljenih morebitnih pomanjkljivostih in dokončanju stavbe se opravi še zaključna meritev, ki se izvede v uporabnem stanju stavbe. Kot dokazilo za ustanove, ki podeljujejo subvencije, oziroma za ustrezne ustanove, se večinoma zahteva ta zaključna meritev.

Kako deluje:

Pri Blower-Door preskusu se določi, kako pogosto se prostornina zraka v stavbi pri določeni tlačni razliki zamenja na eno uro z zunanjim zrakom.

Ta tlačna razlika se vzpostavi na odprtem oknu ali na zunanjih vratih, kamor se namesti teleskopski okvir, prek katerega je napeta folija.

V tej foliji je izdelana odprtina, kamor je vgrajen ventilator. Število vrtljajev ventilatorja se krmili tako, da med zunanjostjo in notranjostjo stavbe nastane določen tlak. Za ohranjanje tega tlaka mora ventilator črpati toliko zraka, kolikor ga uhaja skozi netesna mesta v stavbi.

Ko je ta tlačna razlika vzpostavljena (v hiši je podtlak), je netesna mesta v ovojnici stavbe mogoče enostavno najti. Že z golo roko lahko občutite netesna mesta. Tako rekoč piha skozi vse razpoke. Ostala pomagala za lociranje netesnih mest so generator dima (pri nadtlaku), merilnik hitrosti zraka in termografija.

Za stopnjo zrakotesnosti, to je vrednost n50, veljajo predpisane in obvezujoče mejne vrednosti, ki jih je treba upoštevati. V protokol preskusa se kot izmerjena vrednost zabeleži srednja vrednost.

DEJSTVA IN VREDNOSTI

Blower-Door preskus je standardiziran postopek za preskušanje zrakotesnosti ovojnice stavbe. Vrednost n50 (stopnja izmenjave zraka) navaja, kolikokrat se zrak v merjeni stavbi zamenja na eno uro. Mejne vrednosti so določene v nacionalnih predpisih ali v zahtevah ustanov, ki podeljujejo subvencije, lahko pa jih predpiše tudi projektant. Meritve se izvajajo za stanovanja in tudi za celotne stavbe.
Za stavbe brez mehanskega prezračevanja (s prezračevanjem skozi okna) je praviloma vrednost n50 določena kot manjša kot 3,0 1/h, pri prezračevanju stanovanjskih prostorov pa je manjša kot 1,5 1/h. Za pasivne hiše se zahteva stopnja izmenjave zraka pod 0,6 1/h. Te vrednosti so privzete iz0 predpisov OIB RL6 oziroma standarda DIN 4108-7. Prosimo, seznanite se z vrednostmi, ki jih predpisuje vaša ustanova za podeljevanje subvencij.

OVOJNICA STAVBE 1

OVOJNICA STAVBE

DOBRI RAZLOGI ZA ZRAKOTESNO GRADNJO 1

DOBRI RAZLOGI ZA ZRAKOTESNO GRADNJO

Difuzija - Konvekcija 1

Difuzija - Konvekcija