Sistemi za zrakotesnost

Regulacija vlažnosti zraka

Čim toplejši in bolj vlažen je zrak v notranjosti, tem večji je parni tlak.

 

 

Difuzija - Konvekcija

Če gradbeni element ali sloj ločuje dva prostora z različnima temperaturama in vlažnostma zraka, na obeh straneh obstajata različna parcialna tlaka vodne pare. Zaradi te tlačne razlike se vodna para premika skozi gradbeni material. To imenujemo difuzija vodne pare. Pot oziroma smer je vedno od toplega proti hladnem. Zdaleč največji delež vlage uhaja iz prostora zaradi gibanja zraka, ki nastane zaradi netesnosti. Skozi steno ali strop površine 1m² v času ogrevalne sezone preide 0,3 litra vode, skozi razpoko dolžine 20 cm in širine 2 mm navzven uide do 30 litrov vode.

Od kod prihaja vodna para in kam gre?

Stanovalci stavbe v bivalnih prostorih vsakodnevno ustvarjajo vlago z dihanjem, spanjem, kuhanjem,  prhanjem, itd.. 4-člansko gospodinjstvo lahko tekom enega dne v okolje odda do 10 litrov vlage. Določen delež te vlage se iz stavbe odstrani s prezračevanjem, preostala vodna para v zraku pa ima enako težnjo kot toplota. Skuša najti pot na prosto skozi zunanje dele stavbe. Topel zrak lahko vsebuje več vlage kot hladen (npr. pri 20 °C 17,3 g/m³ in pri -10 °C samo 2,14 g/m³). Če se topel zrak prehitro ohladi, se izloči vlaga in nastane kondenzat. Primer: Kdorkoli je že vzel steklenico s pivom iz hladilnika, pozna ta pojav.