Header Academy
Akademi

Academy

Vi på ISOCELL delar vår kunskap.

Varje medarbetare på ISOCELL kan sin sak. Garanterat. Därför är det viktigt att upprätthålla ett permanent utbyte. Ny utveckling, nya produkter, ny kunskap och inte minst ny teknik gör det nödvändigt att regelbundet utbilda kunder och installatörer samt ge information om nya produkter.

ISOCELL håller sig med egna utbildningslokaler i Neumarkt am Wallersee för utbildning inom både cellulosabearbetning och täthet. Expertmöten främjar ytterligare utbytet av erfarenheter och ger en riktning för utvecklingen av ny teknik. Utbildningarna hålls under våren och hösten.Dessutom hålls det löpande praktiska kurser för installatörerna. Kurserna behandlar bland annat teoretiska frågor såsom fördelar, tillämpningar och cellulosabearbetning. Dessutom går man igenom grunderna i lufttäthet och byggnadsfysik. Den andra delen av kursen handlar om att praktiskt öva inblåsningstekniker i provytor samt maskinteknik (slangblåsning, lansblåsning, munstycken, m.m.).

Alla deltagare kommer att dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av arbete med cellulosaisolering och kan samla på sig tips och kunskap för sin egen verksamhet.

Enskilda möten kan även anordnas för grupper på mer än tio personer. För frågor: acadamy@isocell.at


Om jag isolerar bra spelar tekniken inte lämgre någon roll

Kay Künzel är expert på ekologisk arkitektur.

Han förlitar sig på passivhus och energieffektivt byggande och är en nationellt erkänd expert på ljud- och värmeisolering. Och: Kay Künzel, förstår sig inte på frågan "När kan man räkna hem det?". "När jag köper byxor ställer jag mig inte den frågan."

mera