Allmänna villkor

ISOCELL Sverige AB säljer endast produkter till registrerade företag och inte till konsumenter. All försäljning till konsument görs via våra återförsäljare runt om i Sverige. Kontakta oss gärna så hjälper vi er hitta er närmsta återförsäljare.

Vi beviljar upp till 30 dagars betalningsvillkor efter sedvanlig kreditprövning. Innan order godkänns av oss genomförs kreditprövning som måste påvisa god kreditvärdighet annars gäller förskottsbetalning.

Det råder ingen bytesrätt eller ångerrätt på varorna i vårt produktsortiment. Alla order är bindande dock ej om produkten utgått ur sortimentet eller om den inte finns på lager för omgående leverans, då har kunden rätt att välja att avboka ordern i del eller i sin helhet.

FRAKT
Fraktkostnad tillkommer på alla varor i produktkatalogen. Aktuellt fraktpris uppges alltid i samband med orderbekräftelse. Det finns möjlighet att sluta avtal med oss om fast fraktpris om man är en återkommande kund. Kontakta oss för mer information.

LEVERANSTID
Order inkommen innan klockan 12.00 packas och skickas nästkommande dag om den finns på lager. I samband med orderbekräftelse meddelar vi om hela eller endast delar av ordern kan skickas och ni som kund kan då välja att vänta på de produkter som saknas eller skicka ordern direkt, då skickas restnoterade produkter direkt när dom åter kommit i lager.
Normal leveranstid är 2-5 dagar från godkänd order.
Vi förbehåller oss rätten att själva välja om vi vill acceptera en order eller ej om t.ex. varan har utgått ur sortimentet, vara ej finns i lager eller om företaget som beställt varan ej är kreditvärdig.

PRISER
Alla priser i denna katalog är redovisade exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Priserna gäller från och med 2019-04-01 till att denna prislista ersätts av en nyare version.
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa priser utan att i förväg meddela detta till er som kan tänkas läsa denna katalog. Vid beställning skickas alltid en orderbekräftelse ut till beställaren där aktuella priser alltid framgår.

RÄNTA OCH AVGIFTER
Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala en dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %.

TRANSPORTSKADOR
Vid leverans av varor ska köparen besiktiga att varorna inte har transportskador. Om skada finns ska detta påtalas för transportören och skrivas på följesedel med transportörens underskrift. Om transport sker med fristående fraktförare som t.ex. Schenker eller Bring regleras skadan sedan mellan köpare och transportör.

GARANTIER
När våra produkter används som ett system i enlighet med det vi rekommenderat lämnar vi en systemgaranti vilken gäller i 10 år. Enskilda produkter har en garanti i 5 år, maskiner och tillbehör har en garanti i 2 år. Garantin förutsätter att produkten lagrats, installerats och används i en applikation helt i enlighet med gällande produkt- och arbetsanvisningar. Alla produkter inom lufttäthet är framtagna för att vara ålderbeständiga och ha en livslängd på >30-50 år. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden på tejpen kan dock ökas genom att förvara den under optimala förhållanden. Vi rekommenderar att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal med luftfuktighet ca 50% och temperatur mellan 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden som råder hos våra kunder garanterar vi endast tejpernas kvalitet vid leverans. Generellt gäller följande: Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej av ISOCELL Sverige AB.

REKLAMATION
En reklamation av företag som handlat av ISOCELL Sverige AB skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall den reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Äganderätten till levererade produkter förblir hos Säljaren tills köpeskillingen har erlagts i sin helhet. Under den period under vilken Säljaren har kvar äganderätten skall Köparen förvara produkterna för Säljarens räkning. Om Köparen inte betalar köpeskillingen för produkterna i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren, har Säljaren rätt att återtaga produkterna, utan föregående meddelande därom.
Oaktat vad som föreskrivits i stycket ovan, skall Köparen ha rätt att använda produkterna i sin normala produktion innan hela köpeskillingen har erlagts och äganderättsförbehållet kommer att äga tillämpning på den del av produkterna som vid var tid är intakta.
Risken för förlust av eller skada på produkterna övergår på Köparen omedelbart efter leveransen av desamma har skett i enlighet med tillämpligt leveransvillkor.

GENERELLT
Vi reserverar oss för eventuella fel i produktkatalogen och förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationer och priser utan ytterligare avisering. Kontraktsvillkor: Först våra Allmänna affärsvillkor sen ABM07.
Alla bilder är fotade av oss eller av våra leverantörer. Våra bilder och annat material så som produkttexter är skyddade enligt upphovsrättslagen, © ISOCELL Sverige AB och får ej kopieras och användas utan vårt medgivande. Vi kommer att vidta åtgärder om vi upptäcker stölder av bild och texter. Återförsäljare får gärna använda bilder och produkttexter efter medgivande från oss.

Stockholm, 2019-04-01