Header BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE
Luft- & Vindtäthet

BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE

Energi- & kostnadsbesparing

Även på väl isolerade fastigheter förorsakas upptill 60 % av alla energiförluster via läckage i byggnadens hölje. Genom dessa fogar och sprickor tränger kall luft in. Den kalla luften måste värmas upp via uppvärmningssystemet igen. Ett väl utförd lufttäthetslager sparar energi och därmed kostnader. För övrigt skyddar ett lufttät utförd yttre hölje inte bara mot kyla. Den bättre värmeisoleringen skyddar även mot sommarens hetta.

Luftdrag är portad

Den ofta påpekade ”tornadon från vägguttaget” har stor inverkan på rummets komfort. Den kalla luften som sugs in via de otäta ställen rör sig, eftersom den är tyngre, till rummets djupaste punkt: golvet. Följden är kalla fötter! Även ett bra isoleringsvärde mot källaren hjälper inte om uteluften tränger in via sprickor. Även isoleringsmaterial tål inget drag! Studier har visat att luft- och vindströmmar inne i byggnadskomponenten kan leda ända till total funktionsförlust på isoleringen.

Skydd mot svåra skador genom smältvatten

När varm luft möter kalla ytor bildas kondensvatten. Det fenomenet känner alla som har tagit en kall flaska från kylskåpet. Kondensvatten i en konstruktion leder först till ett försämrat U-värde. Men mycket större problem är de svåra byggnadsskador som följer om fukten inte tillräckligt snabbt kan torka upp. Man uppskattar att två tredjedelar av alla fuktskador beror på bristfällig lufttäthet.

Betydligt bättre luftkvalitet

Otäta punkter i byggnadens yttre hölje försämrar rumsklimatet för att damm och isoleringsfibrer tränger in i luften. Vid användning av mekaniska ventilationssystem skall en byggnad vara särskilt lufttät. I annat fall påverkas ventilationssystemets funktion.

Oljudet stannar på utsidan

Ljud tränger även genom de minsta sprickor. Även vid bra ljudisolering genom de byggnadskomponenterna runt ikring rummet kan fogar höja ljudnivån betydligt. Med ett professionellt lufttäthetssystem hålls de störande ljuden på utsidan.