Header BYGGNADENS YTTRE HÖLJE
Luft- & Vindtäthet

BYGGNADENS YTTRE HÖLJE


Vindtät utanpå

Det yttre lagret har som uppgift att skydda byggnaden mot nederbörd och vind. Som på en vattentät vinterjacka skall det yttre höljet stoppa regn, storm och snö. OMEGA tak- och fasaddukar är regntäta och diffusionsöppna. Vatten och snörök porlar av och vattenånga kan lätta tränga ut från insidan.

Det ger:

  • varaktigt skydd för trä och isolering
  • Kontrollerad regnsäkerhet för byggnaden
  • Byggnadsfukten kan torkas bort utan hinder
  • Konstruktionen kan isoleras helt
  • Isoleringsmaterialet genomspolas och underspolas inte av kall uteluft
  • Bättre ljudisolering på helisolerade byggnadskomponenter

Vindtät utförande

Väggens vindtätning utgörs av det yttre putset resp. av fasadplattor eller vind- och regntät limmade folier på bakomventilerade fasader. Fasader med öppna fogar samt glasfasader utrustas med varaktig UV-resistenta fasadbanor.

För vinden utsätter huset för permanent tryck-sug-belastning. Den ofta påpekade ”tornadon från vägguttaget” har stor inverkan på rummets komfort. Luften som sugs in via otäta ställen rör sig, eftersom den är tyngre, till rummets djupaste punkt: golvet. Följden är alltid kalla fötter - en obehaglig känsla. Inte hjälper bra isoleringsvärden mot källaren när den yttre luften kan tränga in via sprickor i husets yttre hölje. Ytterligare kan fukt som sprids in i konstruktionen leda till byggnadsskador och ljudisoleringen försämras också.

Normkontrollerad vindtäthet

I OIB riktlinjen 6 krävs byggnaders vindtäthet, i Tyskland regleras utförandet av undertak genom ZVDH-riktlinjen.

Lufttät inne

Utåt skall konstruktionen skyddas mot vind och väder, på insidan handlar det om att förhindra att rummets fuktighet fritt kan tränga in i konstruktionen och isoleringen. Det lufttäta lagret sitter vanligtvis på den så kallade varma sidan av de yttre byggnadskomponenterna. Medan det inre putset utför funktionen i massiva byggnader monteras i träbyggnader till exempel ångspärrfolie. Det lufttäta utförandet av byggnadens yttre hölje krävs i normer och riktlinjer och det har en bra anledning. Utöver drag och bristande luftkvalitet kan ett otillräcklig utförd lufttäthetslager även leda till byggnadsskador. När luft från insidan obehindrad via fogar kan komma till svalare områden och fukten kondenserar där kan lätt mögel och förruttnelse uppstå.

Var kommer vattenångan ifrån - och vart tar den vägen?

De inneboende i huset producerar genom andning, sömn, matlagning, duschning, ... dagligen fukt inne i bostaden. En 4-personers hushåll kan under ett dygn avge upptill 10 liter fukt till rumsluften. En del transporteras bort när rummen vädras, men den i luften kvarvarande vattenångan har, som värmen, benägenheten att söka sig utåt via de yttre byggnadskomponenterna. Varm luft kan hålla mer fukt än kall luft (t.ex. vid 20oC 17,3 g/m3 och vid -10oC endast 2,14 g/m3). När varm luft kyls ned för snabbt fäller den ut fukten, kondensat uppstår. Förresten: Alla som har tagit en flaska öl ur kylskåpet känner till principen.

Diffusion - konvektion

Ju varmare och fuktigare luften inne i rummet är desto högre ångtryck bildas. När en komponent eller ett komponentlager skiljer två rum med olika temperaturer och luftfuktigheter finns på de båda sidorna olika deltryck för vattenångan. Dessa tryckskillnader driver vattenångan igenom byggmaterial. Det kallas för vattenångsdiffusion. Vägen resp. riktningen går alltid från varm till kall. Det med avstånd största delen av fuktigheten släpps ut via luftströmmar igenom läckage. Medan 1m2 vägg eller tak under en uppvärmningsperiod endast släpper igenom 0,3 liter vatten, transporteras via en 20 cm lång och 2 mm bred spricka upptill 30 liter vatten in i konstruktionen.


BYGGNADENS YTTRE HÖLJE 1
BYGGNADENS YTTRE HÖLJE 2