Header EN DEL AV NATUREN
Cellulosaisolering

EN DEL AV NATUREN

Cellulosa - en produkt av naturen. Som en huvudkomponent i växter och träd, ser den till att stabilisera cellväggarna. Cellulosa är den mest förekommande organiska föreningen. Utan cellulosa inga träd. Utan träd inget papper. Utan papper ingen naturlig värmeisolering.

Isocells naturliga isolering är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Pappret mals ner i en kall process och blandas med mineralsalter i en kvarn vilket gör isoleringen beständig mot fukt, röta och brand. Produktionen sker i enlighet med de strängaste kvalitetskriterierna i egna produktionsanläggningar i Sverige, Österrike, Beligen och Frankrike.

LÖSNINGS-ORIENTERAT FRÅN NATUREN

Isolering av snedtak

Vid nyproduktion isoleras snedtak vanligtvis från insi-dan genom lufttäthetsduken (ångbroms/ångspärr), vilket ger ett inspekterbart resultat. Vid renovering kan ibland isoleringsarbetet utföras från utsidan istället. I snedtak används 38-50 kg/m3. Tack vare att vi använder en modern metod med lösull är det oftast bara fantasin som sätter begränsningar!

Isolering av vägg 

Lösullsisolering är ett utmärkt val vid isolering av väggar. I väggar installerar vi cellulosan med ca 45-60 kg/m3 beroende på konstruktio-nen. Isocell cellulosaisolering fyller ut konstruktionen till fullo och vi lämnar livstids-garanti mot sättningar när installationen utförs av våra certifierade installatörer. 

Isolering av vindsbjälklag

För kallvindar rekommen-deras ett lager om ca 50cm med Isocell cellulosaisole-ring. Här installerar vi lösul-len lösblåst med ca 28 kg/m³ och ett sättningspåslag om 10-15% beroende på tjocklek. Det går även utmärkt att isolera vindsgolv när vinden används till förråd för de boende. Då packar vi isole-ringen lite hårdare, ca 40-50 kg/m³.

EN DEL AV NATUREN 1
EN DEL AV NATUREN 2
Visste du att?
EPD är en miljövarudeklaration som baseras på internationellt överenskomna normer. Den utgör databasen för ekologiska byggutvärderingar, från skapande till användning till rivning och avyttring. Dessutom fastställs miljöpåverkan av en produkt med dessa data. Cellulosa leder med bred marginal och högsta kvalitet.

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN 1

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN

HÖGRE BRANDSÄKERHET 1

HÖGRE BRANDSÄKERHET

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN 1

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN

NATURLIGT FUKTREGLERANDE 1

NATURLIGT FUKTREGLERANDE

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN 1

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN

DET BÄSTA FRÅN NATUREN 1

DET BÄSTA FRÅN NATUREN

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN 1

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN