Header HÖGRE BRANDSÄKERHET
Cellulosaisolering

HÖGRE BRANDSÄKERHET

En serie brandtester bekräftar de positiva egenskaperna hos Isocell cellulosaisolering i händelse av brand. Isocell är bl.a. testat av SP Brandlaboratorium i Norge och de klassificerade konstruktionerna REI30 till REI90 ger extra säkerhet vi planering.

Med EN-klassificeringen B-s2-d0 uppnår Isocell cellulosaisolering bästa möjliga betyg för organiska byggmaterial. I en undersökning av IBS Linz* påvisades att 30 cm öppen installerad cellulosaisolering på ett vindsbjälklag ger minst 90 minuters skydd mot genombränning.

* Källa: IBS diarienummer 11092607a  2012

HÖGRE BRANDSÄKERHET 1
HÖGRE BRANDSÄKERHET 2
Visste du att?
Begreppet brandskydd betyder alla åtgärder som gör det möjligt att rädda människor och djur, samt effektiva släckningsarbeten vid brand (defensiv) samt alla åtgärder för att förebygga brand eller rök (förebyggande).

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN 1

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN 1

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN

NATURLIGT FUKTREGLERANDE 1

NATURLIGT FUKTREGLERANDE

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN 1

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN

DET BÄSTA FRÅN NATUREN 1

DET BÄSTA FRÅN NATUREN

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN 1

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN