Header NATURLIGT FUKTREGLERANDE
Cellulosaisolering

NATURLIGT FUKTREGLERANDE

ISOCELL cellulosaisolering är fuktreglerande. Den är inte bara mycket genomsläpplig för vattenånga, den kan också transportera fukt i fibrerna. Isocell lyckas med detta konststycke, utan att förlora sina isolerande egenskaper.

Fukttransport i konstruktionen fungerar genom diffusion, det vill säga från varmt till kallt. Uppnår lufttemperaturen daggpunkten, uppstår kondens. Cellulosan har en kapillär ledningsförmåga, dvs. den absorberar bildad fukt  och verkar på så sätt mot diffusionsriktningen. På  så sätt blir cellulosa en värdefull fuktbuffert, särskilt om det bara är möjligt att torka ut konstruktionen på rumssidan, som t.ex. vid oventilerade plana tak, invändig tilläggsisolering eller renovering. Isocell cellulosaisolering möglar inte själv och skyddar dessutom intilliggande komponenter.

Källa: DI. (FH) Michael Gomm, ”Schimmelpilzwachstum auf Holz und Holzwerkstoffen” - Mögeltillväxt på trä och trämaterial - diplomarbete FH Kärnten 2009

NATURLIGT FUKTREGLERANDE 1
NATURLIGT FUKTREGLERANDE 2
Visste du att?
20 °C varm luft med en absolut fuktighet på 9,4 gram per kubikmeter motsvarar en relativ fuktighet på 54%. Kyler man ned denna luft till 10 °C stiger den relativa fuktigheten upp till 100%. Vid ytterligare kylning bildas kondens. Det kallas för daggpunkt.

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN 1

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN

HÖGRE BRANDSÄKERHET 1

HÖGRE BRANDSÄKERHET

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN 1

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN 1

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN

DET BÄSTA FRÅN NATUREN 1

DET BÄSTA FRÅN NATUREN

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN 1

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN