Header NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN
Cellulosaisolering

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN

Det går åt mindre energi att omvandla en tidning till isolering jämfört med sten eller glas som är basen i mineralullsisolering. Cellulosaisolering kan återanvändas eller återgå till det naturliga kretsloppet efter den har gjort sitt jobb som isolering i byggnader. Under tiden den isolerar sparar den också uppvärmningsenergi i byggnaden.

Jämfört med andra isolerande material är den primära energianvändningen betydligt lägre. Den utgör endast 30% av glasull och 15% polystyren (cellplast). Isocell cellulosaisolering isolering minskar under decennier CO2-utsläpp och sparar uppvärmningskostnader. Och det bästa: När det blir ett problem med avyttring av gammalt byggnadsmaterial, kan Isocell cellulosaisolering blomma upp igen och bearbetas till växtgödsel! Genom förkolning  (pyrolys) uppstår en jordtillsats, som redan för 7000 år sedan uppskattades av indianerna i Amazonas. Denna växtgödsel används med gödseln/dyngan och enligt de senaste resultaten, minskar den obehagliga lukten med upp till 75%! Och vid något tillfälle växer ett träd igen och cykeln är sluten.

NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN 1
NATURLIGT GOTT FÖR MILJÖN 2
Visste du att?
Borsyra, en naturlig brandhämmare i cellulosa, är godkänt i hela EU som gödningsmedel i ekologiskt jordbruk. Isocell cellulosaisolering produceras i en
energieffektiv process med uteslutande grön el från vatten, sol och vind.

HÖGRE BRANDSÄKERHET 1

HÖGRE BRANDSÄKERHET

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN 1

EFFEKTIVITET FRÅN NATUREN

NATURLIGT FUKTREGLERANDE 1

NATURLIGT FUKTREGLERANDE

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN 1

TOPPVÄRDEN FRÅN NATUREN

DET BÄSTA FRÅN NATUREN 1

DET BÄSTA FRÅN NATUREN

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN 1

BÄTTRE LJUDISOLERING FRÅN NATUREN