ISOCELL

Hållbarhet

Vi hävdar att lösull av cellulosa är bra för miljö. Isoleringen består till 90 % av återvunna tidningar

 

Cellulosa är ett isoleringsmaterial som har mycket låg påverkan på växthuseffekten. En av orsakerna är att träden har bundit koldioxid (CO2) under sin livstid.
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Under Downloads på vår helsida kan du ladda ner vår LCA-rapport. Där framgår att påverkan av växthuseffekten blir negativ – koldioxid binds i byggnaden. Detta är en stor fördel som talar för att använda en cellulosabaserade isoleringsprodukt. 
På Boverkets hemsida finns data på vilken klimatpåverkan som olika typer av produkter har. För mer information se Boverkets klimatdatabas.