Erfarna utvecklare
Vi håller det vi utlovar.

Vi håller det vi utlovar.

För att cellulosaisoleringen ska kunna hålla vad som utlovas behövs innovativ teknik.

Den som är ansvarig för inblåsningstekniken på ISOCELL är Herbert Kriechhammer. Tillsammans med inblåsningsmaskinerna erbjuds ett komplett system. Detta kan verka självklart men det har inte alltid varit så. "Vi startade 1996 och på den tiden fanns det knappt någon utrustning på marknaden som var effektiv nog. Vår partners utrustning fungerade ofta inte. Följaktligen började vi att bygga inblåsningsmaskiner själva.

Beslutet att tillverka egen utrustning visade sig vara bra. Numera finns det ett brett sortiment av inblåsningsutrustning. Detta behövs eftersom alla kunder har olika behov. De små maskinerna används för renoveringar och de normalstora används på byggarbetsplatser. "De olika maskinstorlekarna fyller alla sin funktion. Även storleken hos transportbilarna spelar roll för företagen. Man kan inte köra in med lastbil i alla städer. Det finns även skillnader mellan olika länder, till exempel beträffande Frankrike och deras speciella loft. Dessutom finns det ekonomiska skillnader. I Polen är det svårt att investera i en maskin medan arbetskraften är förhållandevis prisvärd.", säger Kreichhammer. Vi bedriver forskning och utveckling inom övrig husbyggnation. För närvarande fokuserar vi på stationära anläggningar för massproduktion. "Kunden ska bara behöva trycka på knappen så ska deras konstruktioner blåsas fulla med isolering." Detta är Kriechhammers mål. "Fler och fler träbyggare beslutar att själva köpa en stor inblåsningsmaskin. Det är så trenden ser ut. Och detta är vi väl förberedda på, vilket vi alltid har varit de senaste åren." Vi håller det vi utlovar.The wood-whisperer 1

The wood-whisperer

The wood workers` fear of university 1

The wood workers` fear of university