Kraften kommer från kärnan

Ronacher arkitekter ritar stora offentliga byggnader och hotell i hela Österrike. Herwig Ronacher förlitar sig på en symbios mellan trä och solid konstruktion och föredrar att rita med kärnan som utgångspunkt.

För Team Ronacher faller sig ekologisk byggnation fullständigt naturligt. Det första huset som byggdes 1982 var även det av trä. Hus har alltså byggts av trä sedan långt innan detta blev modernt. "För 30 år sedan var byggnation i trä fortfarande en arkitektonisk vision. Men dialogen mellan trä och solid konstruktion har intresserat mig redan från början.", säger Herwig Ronacher, som 1988 skrev ett examensarbete om att kombinera trä med solid konstruktion. Ett hus behöver inte alltid tillverkas helt av trä. Även det första Ronacher-huset hade en armerad betongkärna.

De senaste åren har Ronacher i allt större grad föredragit cellulosa framför andra former av isolering. Det finns en enkel anledning: Cellulosa är ett hållbart isoleringsmaterial, i linje med teamets filosofi. Det har visat sig vara särskilt effektivt ur ett byggnadsfysikt perspektiv. Detta passar väl in i "Kärnans arkitektur". Herwig Ronacher har nyligen skrivit en bok på detta ämne. Vad betyder det exakt?

Från skalprincipen till kärnans arkitekturI arkitektur använder man sig av den så kallade skalprincipen.

Enligt denna princip byggs det varmaste rummet i mitten. Känslan av behaglighet tilltar mot kärnan. Denna princip, i kombination med många andra överväganden, har gett upphov till "Kärnans arkitektur". "Bokens huvudtema behandlar betydelsen som kärnan har, både i livet och i arkitekturen. Kärnan står för både balans och helhet." Det finns fem viktiga områden, estetik, teknik, funktion, ekologi och ekonomi. Det handlar om att koppla samman och balansera det traditionella med det moderna. Dessutom handlar det om att bygga broar.När man ritar ett hus för landsbygden bör man utgå från områdets traditionella byggnader och inte från att skapa något nytt och konstgjort. I arkitekturen har en grundritning också kärnan som utgångspunkt. Konceptet man får fram handlar om att bygga kring ett starkt centrum – oavsett om det handlar om ett bostadshus, ett hotell eller en offentlig byggnad. Detta står oftast i kontrast till de hårda, linjära koncepten som återfinns i modern arkitektur. Ronacher tror att människor känner sig mer tillfreds i ett hus med ett tydligt centrum.

Du hittar artikeln i ISOCELLER 2 (engelska)