Takdukar

OMEGA MONO 200 Takduk

OMEGA MONO 200 Takduk Produktbeskrivning

OMEGA MONO 200 Takduk

OMEGA MONO 200 SK DUO Takduk

Diffusionsöppen takduk för direkt montering på värmeisoleringen eller råsponten. Det monolitiska membranet sörjer för en högre UV-beständighet och en extremt hög slagregnstäthet. Vattenångtransporten genom funktionsfolien äger inte längre rum genom kapillärledning, utan transporteras aktivt inifrån och utåt genom det porfria membranet. Vattentätheten bibehålls därför även vid påverkan av träskyddsmedel, oljor från motorsågar eller hartser. Duken är försedd med integrerade akrylatklisterkanter.

Produktdetaljer

  • Dimension: 1,50 m x 50 m
  • Dimension SK DUO: 1,50 m x 50 m
  • Ytvikt:: 200 g/m²
  • Sd-Värde: 0,1 m
  • UV-Beständighet: 12 Veckor
  • Färg: mörk grå
  • Pall: 1,50 m - 20 rullar (1.500 m²)


REKOMMENDERADE PRODUKTER


Klebepaste 3300 OMEGANageldichtbandDSK  OMEGAQUILLI PENageldichtbandDSK 


Downloads

Produktdatablad_OMEGA MONO 200_SE.pdf
Produktdatablad_OMEGA MONO 200 SK DUO_SE.pdf