Tak

Värmeisolering för tak och vindsutrymmen.

Förutom för fasader kan värmeförluster minskas särskilt i takregionen. Om vinden är dåligt isolerad kan värdefull energi gå förlorad den vägen. Om man vill minska uppvärmningskostnaderna och skydda miljön så behöver man en bra takisolering.

Man behöver skilja på takisolering och isolering av vinden.

Eftersom varm luft stiger fyller takisoleringen en enkel funktion: den håller värmen i huset. I oinredda vindar kan isoleringen installeras i översta våningens tak (vindsisolering). För inredda vindar görs isoleringen i själva taket (takisolering).

Förutom isoleringen används takduk och underlagstakduk för att skydda takkonstruktionen mot fuktinträngning. Takduken skyddar värmeisoleringen mot bland annat slagregn och förhindrar därmed att materialet bryts ned.

En ångspärr hindrar att fukt från den varma inomhusluften tränger in i värmeisoleringen och förhindrar därmed att skadlig kondensation bildas i isoleringen.
Vi tillhandahåller alla material, inklusive tillbehör, för en långvarig och professionell takisolering i ditt hem.LÖSNINGAR


Filter

sd-Värde

UV-beständighet

Regntät

Limteknik

OMEGA Alu-Butyl GD2 Vekad Rörmanschett    
OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett    
TIMBER Protect SK    
AIRSTOP SOLO tejp    
OMEGA NDB Spiktätningsband DSK    
AIRSTOP DD3 Kabelmanschett    
AIRSTOP SPOTI Tätningsmuff    
UNI XL Sprayprimer    
PE NDB Spiktätningsband ESK    
OMEGA DRAINY STRUKTURMATTA    
OMEGA UDOs 330 Takduk    
OMEGA MONO 230 SK DUO Takduk    
OMEGA Alu-Butyl FRGD Veckad Rörmanschett    
OMEGA UDOs Rörmanschett    
OMEGA NDB Spiktätningsband ESK    
OMEGA UDOs Ytterhörn    
AIRSTOP BB Bitumentejp    
PE NDB Spiktätningsband DSK    
OMEGA QUILLI Fogmassa    
ISOCELL - CELLULOSAFIBER    
OMEGA N55 Lim    
WOODYCELL    
AIRSTOP SD18 Ångbroms    
ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt    
FH FORTE Fleece Ångbroms    
AIRSTOP DIVA Ångbroms    
AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt    
AIRSTOP VAP Ångspärr    
AIRSTOP 1500 Ångspärr    
   
AIRSTOP SPRINT Fogmassa    
UNI Primer    
UNI Sprayprimer    
BUBI LF Primer    
AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle    
AIRSTOP ADC Limborttagare    
BUTYL Stretch flex tejp    
AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle konisk    
TIMBERFLEX Tejp    
AIRSTOP FLEX Tejp    
AIRSTOP KB Tejp    
AIRSTOP ELASTO Tejp    
AIRSTOP ULTRA Tejp    
AIRSTOP DIMAROLL    
AIRSTOP FLEX Plåster    
AIRSTOP ELASTO Plåster    
TIMBERFLEX Plåster    
AIRSTOP GD2 Rörmanschett    
AIRSTOP RGD Rörmanschett    
AIRSTOP FRGD Veckad Rörmanschett