Tak

Värmeisolering för tak och vindsutrymmen.

Förutom för fasader kan värmeförluster minskas särskilt i takregionen. Om vinden är dåligt isolerad kan värdefull energi gå förlorad den vägen. Om man vill minska uppvärmningskostnaderna och skydda miljön så behöver man en bra takisolering.

Man behöver skilja på takisolering och isolering av vinden.

Eftersom varm luft stiger fyller takisoleringen en enkel funktion: den håller värmen i huset. I oinredda vindar kan isoleringen installeras i översta våningens tak (vindsisolering). För inredda vindar görs isoleringen i själva taket (takisolering).

Förutom isoleringen används takduk och underlagstakduk för att skydda takkonstruktionen mot fuktinträngning. Takduken skyddar värmeisoleringen mot bland annat slagregn och förhindrar därmed att materialet bryts ned.

En ångspärr hindrar att fukt från den varma inomhusluften tränger in i värmeisoleringen och förhindrar därmed att skadlig kondensation bildas i isoleringen.
Vi tillhandahåller alla material, inklusive tillbehör, för en långvarig och professionell takisolering i ditt hem.LÖSNINGAR


Filter

sd-Värde

UV-beständighet

Regntät

Limteknik