Vägg

Väggisolering – Inre isolering, yttre isolering:

Förutom vid nybyggnation kan det vara läge att fundera över väggisolering när man byter fönster eller renoverar fasaden.
Genom väggisoleringen sänks uppvärmningskostnaderna under vintern och under sommarn skyddar den mot värmen.

En yttre isolering har fördelen att väggisoleringens tjocklek inte begränsas och att köldbryggor kan undvikas. Om fasaden inte ska bytas är det läge att fundera på en inre isolering.
ISOCELL tillhandahåller lämplig fasadduk och vindtätning som komplement till din väggisolering. Tack vare oss är det möjligt att skapa vindtäta fasader för att undvika skador på byggnaden.


LÖSNINGAR


Filter

sd-Värde

UV-beständighet

Limteknik

OMEGA Alu-Butyl GD2 Vekad Rörmanschett    
OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett    
TIMBER Protect SK    
AIRSTOP SOLO tejp    
OMEGA NDB Spiktätningsband DSK    
OMEGA FA GD2 Rörmuff    
AIRSTOP DD3 Kabelmanschett    
OMEGA PoBit Armeringsband    
AIRSTOP SPOTI Tätningsmuff    
UNI XL Sprayprimer    
Vindskydd VIT 90g    
OMEGA PoBit Primer    
OMEGA PoBit härdningsaccelerator    
WOODYCELL DD60 Fasadskiva    
OMEGA WD SK DUO Vindskydd    
OMEGA G20 SK DUO Fasadduk    
OMEGA FA G50 SK DUO Fasadduk    
OMEGA UVKB Fasadtejp    
OMEGA Alu-Butyl FRGD Veckad Rörmanschett    
OMEGA LIQUID Tätningspasta    
OMEGA NDB Spiktätningsband ESK    
AIRSTOP BB Bitumentejp    
GRANUBLOW    
PE NDB Spiktätningsband DSK    
ISOCELL - CELLULOSAFIBER    
WOODYCELL    
AIRSTOP SD18 Ångbroms    
ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt    
FH FORTE Fleece Ångbroms    
AIRSTOP DIVA Ångbroms    
OMEGA DB Tätningstejp    
AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt    
AIRSTOP VAP Ångspärr    
OMEGA PoBit Armeringsband    
AIRSTOP 1500 Ångspärr    
OMEGA PoBit Tätningspasta    
   
AIRSTOP SPRINT Fogmassa    
UNI Primer    
UNI Sprayprimer    
BUBI LF Primer    
UNI MS Fog- och tätningsmassa    
AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle    
AIRSTOP ADC Limborttagare    
BUTYL Stretch flex tejp    
AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle konisk    
TIMBERFLEX Tejp    
AIRSTOP FLEX Tejp    
AIRSTOP KB Tejp    
AIRSTOP ELASTO Tejp    
AIRSTOP ULTRA Tejp    
OMEGA AB Aluminiumtejp    
AIRSTOP DIMAROLL    
AIRSTOP FLEX Plåster    
AIRSTOP ELASTO Plåster    
TIMBERFLEX Plåster    
AIRSTOP GD2 Rörmanschett    
AIRSTOP RGD Rörmanschett    
AIRSTOP FRGD Veckad Rörmanschett