Provtryckning

Lufttäthet – Trycktest

En byggnads lufttäthet mäts med ett trycktest, även kallat differenstryckmätning. Läckage i byggnadens skal upptäcks och det faktiska luftutbytet kan fastställas. Trycktestet och efterföljande bättring av problemområden ger en ökad lufttäthet i byggnader och lägenheter. Er bostads lufttäthet ger minskade uppvärmningskostnader på vintern och skydd mot värmen under sommaren.