Artikel märkt
Ett fel uppstod Vänligen försök igen senare
Översikt

ISOCELL - CELLULOSAFIBER

ISOCELL - CELLULOSAFIBER
Cellulosaisolering – Lösullsisolering av återvunna tidningar ISOCELL cellulosaisolering är en värmeisolering av cellulosafibrer som framställs av tidningspapper genom en optimal återvinningsprocess. Råmaterialet är alltså ursprungligen trä, vars utmärkta egenskaper har varit kända för oss i århundraden. ISOCELL har sin produktion i Österrike, i en av Europas modernaste anläggningar. Tidningarna, som levereras försorterade, rivs till grova fibrer och blandas sedan med mineralsalter i en kvarn. Flingorna som erhålls i denna process är brandsäkra. Isoleringen är resistent mot skadedjur, mögel och röta. Produktionen genomgår rigorösa interna och externa kvalitetskontroller, detta för att upprätthålla de höga kvalitetskrav som finns på den europeiska marknaden. Den långa cellulosafibern har extremt låg värmeledningskoefficient och förmågan att lägga sig jämnt utan att sjunka ihop även när lagret med isolering är väldigt tjockt. Isoleringen från ISOCELL är giftfri, innehåller inga skadliga ämnen eller tillsatser och är behagligt mjuk och varm vid beröring. Materialet är snällt mot huden, irriterar inte, och klassas därför som ett miljö- och hälsovänligt isoleringsmaterial. ISOCELLS licensierade underleverantörer blåser in cellulosafibern i håligheterna med hjälp av speciella blåsmaskiner. Cellulosafibern filtar sig inne i konstruktionen och bildar en perfekt passande och fogfri isoleringsmatta.

Användingsområde

  • Isoleringsmaterialet cellulosa används vid nybyggnation men även vid sanering som lös inblåsningsisolering på tak, väggar och golv.

Fördelar

  • Bästa värmeisoleringsvärden
  • Utmärkt värmeskydd
  • Optimal ljuddämpning
  • Högt brandskydd
  • Reglerar fukthalten
  • Utan spill och fogar
  • Snabbt och rent
  • Effektivt miljö- och klimatskydd

Produktdata

ISOCELL är en naturlig värmeisolering tillverkad av cellulosafiber, som är resultatet av återvinning av rent, oblandat dagstidningspapper. Grovt fiberuppdelat, blandat med mineralsalter och malt i en kvarn gör att Isocell -cellulosa inte ruttnar och är brandbeständigt. Produktionen sker i enlighet med de strängaste kvalitetskriterierna i egna anläggningar i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och i Sverige. ISOCELL cellulosa är diffusionsöppen och fuktighetsreglerande. De goda isolerande egenskaperna håller inte bara kylan ute under vintern men även värmen ute under sommaren. Sammanlagd uppfyller cellulosafibrernas naturliga egenskaper tillsammans med ISOCELL inblåsningssystemet även de högst ställda anspråken på boendeklimat och energibesparing.
Godkännande
ETA - 06 / 0076
Märkvärde
Österrike / EU: 0,038 W / m*K, Tyskland: 0,039 W / m*K
Nominellt värde för värmeledningsförmågan
0,037 W / m*K
Vattendiffusionsmotstånd
μ = 3
särskild värmekapacitet
2,11 kJ / kg K
Strömningsmotstånd
r = 8,1 kPa. s / m² vid 30 kg / m³
Strömningsmotstånd
EN 29053, method A
Brandbeteende
Österrike / EU: ≥ 100 mm / B-s2, d0, Tyskland: B 2 - DIN 4102
Brandbeteende
EN 13501-1
Avfallshantering
Austria: ASN 18407, ASN 91101, CEE: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Avfallshantering
Materialet kan, ifall det inte har förenats med andra ämnen, återlämnas till leverantören. Eldning i sopförbränningsanläggning i monocharge eller tillsammans med andra hushållsavfall är godkänd.