System för lufttäthet

Byggnadens klimatskal

Ett väl utfört klimatskal fungerar som en dunjacka. Det finns ett yttre och ett inre lager och mellan dessa isoleringen.

 

Byggnadens klimatskal

Varje byggnad behöver ett yttre och ett inre skikt i klimatskalet för att vara tätt och för att hålla vind och väder ute samt behålla komforten inne. Det yttre skiktet betecknas som den vindtäta nivån och det inre skiktet som den lufttäta nivån.

Vindtätt utanpå
Det yttre skiktet har som uppgift att skydda byggnaden mot nederbörd och vind. Som på en vattentät vinterjacka skall det yttre skiktet stoppa nederbörd och vind. OMEGA tak- och fasaddukar är regntäta och diffusionsöppna. Vatten och snörök porlar av och vattenånga kan lätt tränga ut från insidan. 

Fördelar:

  • Varaktigt skydd för trä och isolering
  • Regnsäkert skydd för byggnaden
  • Inbyggd fukt vid uppförandet av byggnaden kan torkas ur utan hinder
  • Kall utomhusluft kan inte cirkulera runt och kyla ner isoleringsmaterialet
  • Bättre ljudisolering då isoleringsmaterialet är skarvlöst med en hög densitet

Vindtättutförande
Väggens vindtätning utgörs av det tex puts, vindtäta fasadskivor eller vind- och regntäta vind/fasaddukar bakom ventilerade fasader. Fasader med öppna fogar samt glasfasader utrustas med varaktig UV-resistenta fasaddukar.
Vinden utsätter huset för permanent tryck-sug-belastning. Den ofta påpekade ”tornadon från vägguttaget” har stor inverkan på rummets komfort. Luften som sugs in via otäta ställen rör sig, eftersom den är tyngre, till rummets lägsta punkt: golvet. Följden blir kallras och försämrad komfort. Ytterligare kan fukt som sprids in i konstruktionen leda till byggnadsskador och även ljudisoleringen försämras.

Lufttätt inne
På insidan handlar det om att förhindra att rummets fukt fritt kan tränga in i konstruktionen och isoleringen. De lufttäta sikiktet sitter vanligtvis på den så kallade varma sidan av de yttre byggkomponenterna. Utöver drag och bristande luftkvalitet kan ett otillräckligt utfört lufttäthetslager även leda till byggskador.