Luft- & Vindtäthet

System för vind- och lufttäthet

Drag har besöksförbud.

Ett väl utfört klimatskal fungerar i princip som en dunjacka: Det finns ett yttre och ett inre skikt och däremellan ligger isoleringen.

Vindtätt skikt (det yttre skiktet)

Ska skydda enheten mot nederbörd och vind. Vind utsätter byggnaden för en permanent tryck/sug-belastning. Utan ett vindtätt skikt genomblåses konstruktionen med utomhusluft vilket försämrar de värmeisolerande egenskaperna. Fuktinträngning kan leda till strukturella skador och även försämrad ljudisolering.

Lufttäta skikt (de inre skikten)

För utsidan gäller det att skydda byggnaden från väder och vind. Beträffande insidan gäller det att inte låta fukt komma in i konstruktionen och in i isoleringen. Det lufttäta skiktet ligger alltid på klimatskalets så kallade varma sida.