Header Diffusion - Konvektion
Luft- & Vindtäthet

Diffusion - Konvektion

Ju varmare och fuktigare luften inne i rummet är desto högre ångtryck bildas.

När en komponent eller ett komponentlager skiljer två rum med olika temperaturer och luftfuktigheter finns på de båda sidorna olika deltryck för vattenångan. Dessa tryckskillnader driver vattenångan igenom byggmaterial. Det kallas för vattenångsdiffusion. Vägen resp. riktningen går alltid från varm till kall. Det med avstånd största delen av fuktigheten släpps ut via luftströmmar igenom läckage. Medan 1m2 vägg eller tak under en uppvärmningsperiod endast släpper igenom 0,3 liter vatten, transporteras via en 20 cm lång och 2 mm bred spricka upptill 30 liter vatten in i konstruktionen.

Var kommer vattenångan ifrån - och vart tar den vägen?

De inneboende i huset producerar genom andning, sömn, matlagning, duschning, ... dagligen fukt inne i bostaden. En 4-personers hushåll kan under ett dygn avge upptill 10 liter fukt till rumsluften. En del transporteras bort när rummen vädras, men den i luften kvarvarande vattenångan har, som värmen, benägenheten att söka sig utåt via de yttre byggnadskomponenterna. Varm luft kan hålla mer fukt än kall luft (t.ex. vid 20oC 17,3 g/m3 och vid -10oC endast 2,14 g/m3). När varm luft kyls ned för snabbt fäller den ut fukten, kondensat uppstår. Förresten: Alla som har tagit en flaska öl ur kylskåpet känner till principen.

Diffusion - Konvektion 1
Diffusion - Konvektion 2

BYGGNADENS YTTRE HÖLJE 1

BYGGNADENS YTTRE HÖLJE

BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE 1

BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE

BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL 1

BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL