De markt zat op ons te wachten

ISOCELL heeft een verjaardag te vieren. Al 25 jaar staat de onderneming voor een duurzamere toekomst inzake woningbouw. Voor het jubileum spreekt oprichter en bedrijfsleider Anton Spitaler over klanten als pionier en over potentiële mogelijkheden voor de toekomst.

Mr. Spitaler, wanneer we terugblikken op het 25 jarige bestaan van uw bedrijf, zien we dat dit een ongelooflijke opgang heeft gemaakt. Had u destijds de visie om zo groot te worden of is dit u gewoon overkomen?
Ik zou het zo formuleren: men moet op het juiste moment op de juiste plek zijn en behoeften herkennen. Elon Musk werd ook uitgelachen toen hij de eerste elektrische wagens liet fabriceren door Lotus.

Wie had toen gedacht dat Tesla een dergelijk succesverhaal zou worden?
Wij waren actief in de groothandel van isolatiematerialen en boden als importeurs van kurk en kokos de enige alternatieven op de markt aan. Wij vonden het echter niet oké dat wij kurk uit bijv. Portugal moesten importeren. We zijn dan met het idee op de proppen gekomen om met recyclingmaterialen te gaan werken - en zo kwamen we al vrij snel uit bij cellulose van oud papier. De ware pioniers zijn echter onze klanten, die het isolatiemateriaal van de toekomst ook wilden.

Hebt u in de oprichtingsfase eerder naar medestanders en partners gezocht, of meer naar afnemers?
We hadden uiteraard bondgenoten die ons erbij geholpen hebben om ons idee groot te maken. Ik ben een teamspeler en het is mijn sterke kant om mensen samen te brengen en de juiste talenten te verenigen. Zo zijn we erin geslaagd het ISOCELL-schip te water te laten. Maar we hebben natuurlijk ook overal waar dit voor ons mogelijk was naar klanten gezocht en veel gesprekken gevoerd. Heel vaak kwamen we bij mensen uit die op een duurzaam isolatiemateriaal zaten te wachten. Wij waren en zijn nog steeds een onderdeel van een echte boom die niet is uitgegaan van de industrie, maar van mensen die duurzamer en milieuvriendelijker wilden bouwen.

Hoe zag de clientèle er aanvankelijk uit?
Het betrof mensen die bewust nee zeiden tegen minerale wol. Dat er veel kan met papier, wisten veel mensen reeds lang. In natte schoenen stoppen mensen nu nog steeds oude kranten om het vocht eruit te trekken. Ook werd in oude huizen vroeger soms krantenpapier tegen de muren gelijmd voor de winddichtheid.

Er bestond dus zeker al een bewustzijn voor papier.Kwam er vanuit de gevestigde industrie veel tegenwind?
Nee, we werden aanvankelijk gewoon uitgelachen. We werden onderschat en zo was er eigenlijk geen echte concurrentie. Maar het materiaal was sympathiek en lag gevoelsmatig erg goed bij het publiek. Er zijn tezelfdertijd ook andere alternatieve isolatiematerialen opgekomen, bijv. schapenwol, stro, hennep en katoen, maar alleen cellulose heeft zo geboomd. We hebben deze opbloei niet strategisch geforceerd, maar zijn er gewoon op uit getrokken en hebben geprobeerd ons product aan de man te brengen - eerst sterk in Zuid-Duitsland, omdat we ons met onze vestiging in Neumarkt hier in de onmiddellijke omgeving bevinden. Naarmate we dan groter werden, hebben we getracht mensen te vinden die onze waarden en onze visie verder wilden uitdragen - en zo hebben we dan handelspartners verzameld en konden we verder doorgroeien. Het was altijd onze overtuiging om het opzet eenvoudig in de praktijk te brengen en niet al te grote plannen te smeden.

Kunt u met de huidige omvang van de onderneming nog steeds zo werken?
Niet meer zonder beperkingen. Sinds drie jaar werken we met een strategische planning. Het is natuurlijk altijd een uitdaging wanneer men groeit. We proberen echter ons familiaal karakter te behouden en de mensen te laten primeren. Op dat vlak zijn onze medewerkers van doorslaggevend belang, waarbij de teamspirit en de menselijke component erg sterk op het voorplan staan. Het was lange tijd ook zo dat we onze mensen persoonlijk of via een aanbeveling vonden. Tegenwoordig willen velen natuurlijk ook bij ons of voor ons werken omdat ons aangename werkklimaat inmiddels overal bekend is. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend en evenmin toevallig. We beschikken als bedrijfsleiding over een groot leervermogen en hebben reeds in een erg vroeg stadium experts van buitenaf aangetrokken die ons hebben uitgelegd hoe we het best groeien. Externe input is bij ons een traditie. Wij zijn niet zomaar overtuigd van onze zaak, maar vragen continu een opinie van buitenaf. Erg belangrijk is bij ons ook dat het systeem sterker is dan de afzonderlijke medewerkers. Beslissingen over ontslagen worden niet eenzijdig door de bedrijfsleiding genomen, maar gaan uit van het team, wij zeggen een eventueel ontslag alleen aan.

Hebben jullie de laatste jaren geprobeerd om bewust in bepaalde regio's voet aan de grond te krijgen?
De structuur om gewenste omzetstijgingen in bepaalde regio's in percentages in kaart te brengen of zo bestond eigenlijk lange tijd gewoon niet. Het klinkt een beetje traditioneel maar in de buitendienst werken we met zoiets als regioverantwoordelijken die zelf instaan voor het beheer van hun regio en die ons dan ideeën aanreiken over hoe we ons verder moeten ontwikkelen. Elke regio heeft zijn eigen behoeften en zo heeft dit systeem zich in de praktijk bewezen.ISOCELL verkoopt niet alleen zijn producten in vele landen, maar heeft ook productiefaciliteiten in Oostenrijk, België, Frankrijk en Zweden.

Welke expansiemogelijkheden plant ISOCELL nog?
We steken onze energie eerder in de markten waarin we reeds vertegenwoordigd zijn, maar nog niet zo sterk als we zelf zouden willen. Maar ook voor ons geldt dat stilstand in feite neerkomt op achteruitgang. We zullen dus zeker nog verder blijven groeien. Dat zal alleen al zo zijn omdat de renovatie- en houtbouwmarkt zullen groeien. Er is erg veel potentieel - vooral in de houtbouw met meerdere verdiepingen.

Als u nu terugdenkt aan het begin en jonge ondernemers een tip zou willen geven: wat zou u dan aanraden?
Ik zou zeker niet aanraden om dadelijk een businessplan op te stellen. Wij zijn als garagebedrijf begonnen en hebben daar effectief onze machines geconstrueerd. We hebben in hotelzalen opleidingen georganiseerd, we zijn langzaam en overeenkomstig de vraag gegroeid. We hebben een woning omgebouwd tot zetel van de onderneming en omdat we het geld niet hadden, ons eerste magazijn geoutsourcet bij een bouwfirma. Daar werd maandelijks afgerekend hoeveel oppervlak we gebruikt hadden en hoeveel uur de heftruck voor ons in gebruik was. Langzaam ontwikkelde zich de opbouw van standen op beurzen verder. Pas bij ons tienjarig jubileum hebben we ons eerste eigen magazijn geopend. Ons credo was om te investeren wat we verdienden en vandaag kunnen we met trots stellen dat deze strategie vruchten heeft afgeworpen.

Vandaag viert ISOCELL zijn 25-jarig bestaan. Wat wenst u voor de volgende 25 jaar?
We zullen onze weg vervolgen. We hebben nog zo veel ideeën in de kast die we in de volgende 25 jaar willen verwezenlijken. Maar altijd in nauwe samenwerking met onze klanten, aan wie we onze huidige status te danken hebben en aan wie we de best mogelijke service en knowhow willen blijven aanbieden.