Systemen voor wind- en luchtdichtheid

Luchtdichtheidstest

Blower-Door meetmethode

 

Het is goed een blowerdoormeting bij alle gebouwen door te voeren, omdat daardoor belangrijke informatie betreffend de kwaliteit van het gebouw kan worden verkregen. Bij goed geïsoleerde huizen gaat er tot 60 % van de energie verloren via voegen en spleten in de gebouwschil. Behalve koude en hitte dringt ook lawaai binnen via deze zogenaamde lekken. Bovendien wordt tocht als erg onaangenaam ervaren. Heel vaak leiden deze onvrijwillige gaten in de buitenmantel ook tot schimmelvorming en schade aan het gebouw. Een aantal instanties voor het verlenen van subsidies in de bouwsector schrijven deze meting voor.

Het onderscheidt tussen twee meettijden:

  • Afsluitende meting (gebruikstoestand)
  • Bouwfasemeting

De controle van de dichtheid van een gebouw gebeurt met de zogenaamde “blowerdoormeetmethode”. Als deze meting tijdens het bouwproces tijdig wordt uitgevoerd, kunnen daardoor eventuele ondichtheden worden vastgesteld en nog zonder grote kosten worden verholpen. Na het verhelpen van eventuele gebreken en afwerking van het gebouw gebeurt de afsluitende meting in gebruikstoestand. Meestal moet de afsluitende meting worden voorgelegd aan de instanties voor het verlenen van subsidies of de overheden.

Zo werkt het:

Bij de blowerdoormeting wordt gemeten hoe vaak het luchtvolume van het gebouw bij een bepaald drukverschil tussen de binnen- en buitenlucht per uur wordt uitgewisseld.

Om dit drukverschil op te bouwen, wordt in een open raam of buitendeur een telescopisch kader gezet waarover een folie is gespannen.

In een opening in die folie bevindt zich een ventilator. Het toerental van de ventilator wordt zodanig geregeld dat er zich een gedefinieerde druk tussen binnen en buiten instelt. Om deze druk te handhaven, moet de ventilator zo veel luchtvolume transporteren als er door lekkages van het gebouw ontsnapt.

Als dit drukverschil voorhanden is (onderdruk in het gebouw) kunnen lekkages in de gebouwschil gemakkelijk worden gevonden. De lekkages kunnen al met de blote hand worden gevoeld. Het trekt zogezegd door alle kieren. Lekkages kunnen ook met behulp van rookbuisjes (in overdruk), luchtsnelheidsmeters en thermografische meetapparatuur worden gelokaliseerd.

Voor de graad van de luchtdichtheid, de n50-waarde, gelden vastgelegde, wettelijk bindende grenswaarden die niet mogen worden overschreden. Als meetwaarde in het verslag wordt het gemiddelde vermeld.