Vzduchotesniace Systémy

Skúška vzduchotesnosti

Meracia metóda Blower-Door

 

Meranie Blower Door by sa malo vykonať pri všetkých budovách, pretože poskytuje dôležité zistenia o kvalite stavby. Pri dobre izolovaných domoch sa až 60 % energie stratí cez medzery a škáry v plášti budovy. Cez tieto netesnosti do vnútra okrem chladu a vysokých teplôt preniká tiež hluk. Okrem toho je prievan vnímaný ako veľmi nepríjemný. Tieto neželané otvory vo vonkajšom plášti majú veľmi často za následok tvorbu plesní a poškodenie budovy. Niektoré miesta podpory bytovej výstavby dokonca toto meranie predpisujú.

Existujú dva meracie momenty:

  • Meranie po dokončení (stav pri používaní)
  • Meranie vo fáze stavby

Kontrola tesnosti budovy sa vykonáva v rámci tzv. meracieho procesu Blower Door“. V prípade, že sa toto meranie vykoná včas v priebehu stavby, môžu sa tým objaviť prípadné netesnosti a následne ešte odstrániť bez veľkej námahy. Po odstránení nápadných nedostatkov a dokončení budovy sa vykoná záverečné meranie v stave pri používaní. Pri predkladaní žiadostí na miesta podpory výstavby alebo úradoch sa zvyčajne vyžaduje záverečné meranie.

Ako to funguje:

Pri meraní Blower Door sa zisťuje, ako často sa za hodinu pri určitom rozdiele tlaku voči vonkajšiemu vzduchu vymení objem vzduchu budovy.

Za účelom vytvorenia tohto rozdielu tlakov sa do otvoreného okna alebo vonkajších dverí vloží teleskopický rám, na ktorom je napnutá fólia.

V otvore na fólii sa nachádza ventilátor. Otáčky ventilátora sa regulujú tak, aby vznikol definovaný tlak medzi vnútorným a vonkajším priestorom. Za účelom zachovania tohto tlaku musí ventilátor dopravovať taký prietokový objem vzduchu, aký uniká cez netesnosti budovy.

Kým existuje tento rozdiel tlakov (podtlak v dome), je možné jednoducho nájsť netesné miesta v plášti budovy. Netesnosti je možné cítiť dokonca rukou. Takpovediac ťahá z každej škáry. Ďalšími pomôckami na identifikáciu netesností sú zdroje dymu (pri pretlaku), merače rýchlosti vzduchu a termografia.

Pre stupeň vzduchotesnosti, hodnotu n50, platia stanovené záväzné hraničné hodnoty, ktoré sa musia dodržiavať. V rámci protokolu sa ako nameraná hodnota uvádza priemerná hodnota.